Rząd pracuje nad płacami. To ma być 700 plus [08.08.2023]

Rządowy wykaz prac legislacyjnych obejmuje projekt dotyczący zwiększenia płacy minimalnej, nazywany „700 plus dla pracujących”. Zmiany mają wejść w życie w 2024 roku.

Fot. Pixabay

Rząd postąpił zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i umieścił w swoim wykazie prac legislacyjnych projekt podwyżki płacy minimalnej o 700 zł.

Tyle teraz można będzie zarobić

Od 1 lipca płaca minimalna wynosi 3600 zł brutto. W przyszłym roku będą dwie podwyżki. Pierwsza, w styczniu, podniesie płacę minimalną do 4270,60 zł, a druga, w lipcu, podniesie ją do 4300 zł brutto. Oznacza to wzrost o 700 zł w porównaniu do płacy minimalnej z 2023 roku.

Stawka godzinowa również ulegnie zwiększeniu. 1 stycznia wyniesie ona 27,7 zł brutto, a od 1 lipca – 28,1 zł brutto.

„Ze względu na brak porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego dotyczącego wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej na rok 2024, Rada Ministrów ma obowiązek ustalić te kwoty w drodze rozporządzenia – do 15 września br.” – czytamy w opisie projektu.

Zmiany wpłyną na ponad 3 miliony osób.

Podwyżka płacy minimalnej wpłynie również na inne elementy

Z wzrostem płacy minimalnej, rosną także grzywny i kary. Płacenie wyższych kar o kilkadziesiąt złotych nie jest problemem, ale kodeks przewiduje również surowe kary, głównie za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Naszemiasto.pl przeprowadziło obliczenia, które pokazują, że maksymalna kara po podwyżce płacy minimalnej może wynieść nawet 33 miliony zł. Jak tłumaczą, minimalna grzywna wynosi co najmniej 10 stawek dziennych, a maksymalnie 720 stawek dziennych. Maksymalna stawka dzienna wynosi 400-krotność płacy minimalnej, czyli 48 tys. zł. W związku z tym, mnożąc 48 tys. zł (maksymalna stawka dzienna) przez 720 stawek, teoretycznie można zapłacić nawet 33 560 400 zł.

Dlaczego rząd podnosi płace?

Podniesienie płacy minimalnej przez rząd ma na celu złagodzenie negatywnych konsekwencji inflacji. Kiedy koszty utrzymania rosną, równie ważne jest, aby rosły również płace. Jeżeli to nie następuje, interweniować musi rząd, starając się zrekompensować obywatelom straty wynikające z podwyżek cen. Istnieją jednak inne aspekty, które wpływają na decyzję o zwiększeniu płacy minimalnej.

  • Koszt utrzymania: Aby dostosować się do wzrostu kosztów życia, w tym kosztów mieszkaniowych, jedzenia, opieki zdrowotnej, edukacji, transportu itp., płace minimalne mogą zostać podniesione. Jak w przypadku inflacji, celem jest zapewnienie stałej siły nabywczej pracowników.
  • Polityka: Decyzja o zwiększeniu płacy minimalnej może być elementem polityki rządu. Rząd może na przykład dążyć do zmniejszenia nierówności dochodowych, zwiększenia konsumpcji (osoby o niskich dochodach zwykle wydają większą część swojego dochodu) lub poprawy standardów życia pracowników o najniższych zarobkach.
  • Presja społeczna: Organizacje związkowe, grupy obrony praw człowieka, partie polityczne i inne grupy społeczne często apelują o podniesienie płacy minimalnej. Argumentują, że obecny poziom nie gwarantuje godziwego standardu życia.

Warto jednak pamiętać, że podniesienie płacy minimalnej ma swoje zalety i wady. Z jednej strony, może pomóc w poprawie warunków życia osób o niskich dochodach, ale z drugiej strony, może prowadzić do zwolnień lub ograniczenia zatrudnienia, jeśli firmy nie są w stanie sprostać wyższym kosztom.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]