3100 zł miesięcznie: aktualizacja stawki popularnego świadczenia wchodzi w życie [09.08.2023]

Jeśli choroba sprawia, że Twój zasiłek chorobowy jest na wyczerpaniu, masz możliwość starania się o świadczenie rehabilitacyjne, którego kwota od 1 lipca jest wyższa. Aplikacje powinny być przesyłane do ZUS.

Fot. Kraków w Pigułce

Przez 33 dni pracownik ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego od pracodawcy, a potem korzysta z zasiłku chorobowego ZUS przez kolejne 182 dni lub 270 dni w przypadku ciąży lub gruźlicy.

Jednak niekiedy pracownik wymaga dodatkowego czasu na powrót do pełnej sprawności. W takim przypadku może on złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, które można otrzymać przez dodatkowe 12 miesięcy.

Pierwsze trzy miesiące świadczenia rehabilitacyjnego wynoszą 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Następnie, przez kolejne 9 miesięcy, kwota ta spada do 75%. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, które otrzymują pełne 100% świadczenia. Najniższa podstawa zasiłku nie może być niższa od płacy minimalnej pomniejszonej o około 13%. Do lipca najniższa podstawa wynosiła 3011,52 zł, ale od lipca podnosi się do 3106,44 zł.

W celu złożenia wniosku, należy wypełnić formularz ZNp-7 i dołączyć dokumentację lekarską wraz z wywiadem zawodowym z miejsca pracy, a następnie przesłać je do ZUS osobiście lub za pośrednictwem PUE ZUS. Decyzja zostanie podjęta w ciągu 60 dni, dlatego zaleca się złożenie dokumentów przed zakończeniem zasiłku chorobowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]