Nowe świadczenie do 1300 zł: kto skorzysta z dodatkowych pieniędzy? [09.08.2023]

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wyraziła zadowolenie z propozycji nowego świadczenia pomocowego, skierowanego do osób doświadczających trudności, które może niebawem zostać uruchomione. Z dostępnych informacji wynika, że planowana kwota wsparcia wynosić może do 1300 zł miesięcznie, chociaż suma ta może ulec modyfikacji w procesie uchwalania ustawy.

Fot. Kraków w Pigułce

Rządowy projekt ustawy definiuje również kategorie osób, które będą miały możliwość skorzystania z tego wsparcia. Wśród potencjalnych beneficjentów wymienione zostały osoby niepełnosprawne wymagające wsparcia społecznego. Konkretniejsze kryteria kwalifikacji do otrzymania świadczenia zostaną ustalone w przepisach wykonawczych.

Wielkość przysługującego wsparcia będzie uzależniona od wysokości renty socjalnej. W 2023 roku, po uwzględnieniu waloryzacji, miesięczna renta socjalna wynosi 1588,44 zł brutto. Planowane wsparcie ma wynosić od połowy tej sumy do maksymalnie dwa razy tyle, w zależności od stopnia potrzeb.

Decyzje dotyczące określenia stopnia potrzeb wsparcia będą podejmowane przez regionalne zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, na podstawie wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne. Osoby, które uzyskają ocenę ustalającą poziom potrzeb wsparcia na co najmniej 70 punktów lub co najmniej 1 punkt (dla dzieci poniżej 3 lat), będą kwalifikować się do otrzymania wsparcia.

Przepisy zakładają także, że w przyszłych latach różne grupy osób niepełnosprawnych będą miały prawo do wsparcia w zależności od liczby punktów przyznanych za stopień potrzeby wsparcia. Pierwszeństwo w otrzymywaniu świadczenia będzie miały osoby z najwyższym wynikiem punktowym, począwszy od roku 2024.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]