Przychodzą pisma z Urzędu Skarbowego: Dlaczego Polacy muszą działać szybko? [09.08.2023]

Urzędy Podatkowe wysyłają do wybranych osób specjalne korespondencje zwane „listami behawioralnymi”.

Fot. Kraków w Pigułce

W tych listach, Urząd daje do zrozumienia, że jest świadomy nielegalnych działań prowadzonych przez adresatów, w szczególności unikania płacenia podatków.

Instytucja ta apeluje o przestrzeganie prawnych obowiązków i oczekuje reakcji na wysłane pismo. Osoby, które otrzymają taką korespondencję, powinny jak najszybciej odpowiedzieć, odnosząc się do postawionych zarzutów i całkowicie wyjaśniając sytuację. Nieodpowiedzenie na pismo może skutkować przeprowadzeniem kontroli, a warto pamiętać, że unikanie płacenia podatków niesie za sobą rygorystyczne konsekwencje.

Urzędowi Skarbowemu udaje się uzyskać informacje o takich działaniach dzięki monitorowaniu aktywności podejrzanych.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez „Rzeczpospolitą”, Urząd Skarbowy kontroluje aktywność online, przeglądając strony społecznościowe i platformy aukcyjne. Następnie sprawdza, czy udostępnione dane zgadzają się z danymi rejestru firm. Jeżeli dane są spójne, nie ma problemu. Jeżeli nie, prowadzone jest dalsze śledztwo.

Zadanie organów podatkowych będzie niedługo ułatwione, ponieważ weszła w życie nowa ustawa, która nakłada na platformy e-commerce, takie jak Allegro, Vinted czy OLX, obowiązek udostępniania informacji o podatnikach dokonujących znaczącej ilości sprzedaży. Gdy roczna wartość transakcji przekroczy 2 000 euro lub zostanie przeprowadzonych co najmniej 30 takich transakcji, platforma będzie gromadzić informacje o danym użytkowniku. Pierwsze rezultaty tych działań powinny być zauważalne na początku następnego roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]