Uwaga, beneficjenci ZUS! W takim przypadku pieniądze nie trafią na twoje konto [10.08.2023]

Jeśli obywatel Ukrainy traci legalność pobytu w Polsce, ZUS odbiera mu prawo do świadczenia wychowawczego. Jeżeli uchodźcy opuszczają Polskę nawet na chwilę, muszą przestrzegać istotnych procedur, gdy decydują się wrócić.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Dla tych, którzy przyjechali do Polski z powodu konfliktu, przewidziane jest świadczenie wychowawcze. Jednak ich przybycie musi być odnotowane w bazie Straży Granicznej (SG).

Decyzja o legalności pobytu w Polsce opiera się na informacjach zawartych w rejestrze SG. Gdy legalność pobytu jest zagrożona, ZUS ma prawo zawiesić świadczenie wychowawcze, bazując na danych z tego rejestru. Ma to na celu zapewnienie, że wsparcie państwa polskiego jest przyznawane tym, którzy spełniają warunki.

ZUS również ma prawo zawiesić wypłatę świadczenia wychowawczego natychmiast po opuszczeniu Polski przez uchodźcę. To zawieszenie jest jednak tymczasowe i nie oznacza stałej utraty praw do świadczenia.

Jeśli ktoś powróci do Polski w ciągu 30 dni i ten powrót zostanie zarejestrowany przez SG, jego status prawny w Polsce nie zostanie zakwestionowany, a wypłata świadczenia zostanie wznowiona.

Niektóre osoby zgłaszają problemy z utratą legalności pobytu po powrocie do Polski, mimo że wróciły w ciągu 30 dni. Problem ten mógł wyniknąć z nieprzedstawienia odpowiednich dokumentów podczas przekraczania granicy lub nieinformowania o korzystaniu z ochrony tymczasowej. W efekcie, po upływie 30 dni od opuszczenia Polski, ich status prawny zostaje zakwestionowany.

Aby zapobiec utracie legalności pobytu, powracający obywatel powinien informować strażnika granicznego o swoim statusie oraz okazywać odpowiedni dokument. W przypadku problemów z legalnością pobytu, osoba powinna zgłosić się do odpowiedniej placówki Straży Granicznej i poprosić o korektę danych.

Jeśli ZUS zostanie poinformowany o tej korekcie i potwierdzi zaktualizowane dane w rejestrze SG, wypłata świadczenia zostanie wznowiona z uwzględnieniem okresu, w którym osoba była uprawniona do pobytu w Polsce.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy ktoś wraca z Ukrainy do Polski przez inne państwo Schengen. W takim przypadku osoba powinna najpierw zgłosić się do lokalnego urzędu gminy, aby zarejestrować swój powrót i ubiegać się o przywrócenie statusu. Ważne jest, aby w dokumencie podać dokładną datę powrotu i miejsce przekroczenia granicy.

Po zarejestrowaniu wniosku w urzędzie gminy, Straż Graniczna zaktualizuje dane w swoim systemie. Będzie to podstawą dla ZUS do wznowienia wypłaty świadczeń.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]