Czy zdajesz sobie sprawę, że możesz dostać do 12 tys. zł na dziecko? [11.08.2023]

W Polsce obowiązuje nowe świadczenie skierowane do rodzin, które mają na celu wsparcie opieki nad dziećmi w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Fot. Pixabay

Dla kogo jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Świadczenie to jest przeznaczone dla rodziców i osób opiekujących się dziećmi w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Oznacza to, że rodzice, którzy potrzebują wsparcia w opiece nad małymi dziećmi, mogą skorzystać z tego świadczenia. Przy tym istotne jest, że RKO nie jest uzależnione od dochodów rodziny – otrzymać je mogą zarówno rodziny z niższymi, jak i wyższymi dochodami.

Warunki otrzymania świadczenia

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, jeśli spełniają pewne warunki:

  1. Matka lub ojciec dziecka.
  2. Osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie.
  3. Dziecko musi mieszkać wspólnie z osobą ubiegającą się o świadczenie i być utrzymywane przez tę osobę.
  4. Jeśli istnieje opieka naprzemienna z drugim rodzicem, świadczenie może być podzielone po połowie.

Pierwsze dziecko w rodzinie, niezależnie od wieku, jest uznawane za pierwsze dziecko w kontekście przyznawania RKO. Dla przykładu, jeśli w rodzinie są bliźniaki, to dziecko, które zostanie wskazane we wniosku, jest uznawane za pierwsze dziecko.

Okres przyznawania i wysokość świadczenia

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc życia. Jeśli jednak dziecko zostało przyjęte na wychowanie przez sąd opiekuńczy i wniesiono wniosek o przysposobienie, RKO przysługuje od 12. miesiąca liczonego od dnia złożenia wniosku do 35. miesiąca. Maksymalnie jest to do miesiąca, w którym dziecko osiąga 7 lat, lub do miesiąca, w którym dziecko osiąga 10 lat w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego.

Warto podkreślić, że nie otrzymasz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub jeśli zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Wysokość świadczenia

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wynosi do 12 000 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzice mają możliwość wyboru, czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. To daje pewną elastyczność rodzinom w dostosowaniu świadczenia do swoich potrzeb.

Warto zaznaczyć, że łączna kwota świadczenia (do 12 000 zł) zostaje obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, w którym złożono wniosek o kapitał.

Podsumowanie

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie ZUS, które ma na celu wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Niezależnie od dochodów rodziny, to wsparcie może przynieść ulgę w codziennym życiu opiekunów małych dzieci. Warunki otrzymania są dostosowane do różnych sytuacji rodzinnych, zapewniając wsparcie również osobom przyjętym na wychowanie przez sąd opiekuńczy. Elastyczność w wyborze wysokości świadczenia daje możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest kolejnym krokiem w kierunku wsparcia rodzin w Polsce.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]