Dla kogo w Polsce przygotowano złotych bez sprawdzania dochodów? [12.08.2023]

Projekt ustawy o nowym świadczeniu dla osób w potrzebie otrzymał zielone światło od Sejmowej Komisji ds. Polityki Społecznej i Rodziny. Inicjatywa rządowa określa sumę wsparcia oraz potencjalnych beneficjentów.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Według najświeższych danych, zaproponowane wsparcie może wynieść do 1300 zł miesięcznie. Warto zwrócić uwagę, że propozycja kwoty może się zmienić w trakcie procedur legislacyjnych.

Projekt zakłada wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami wymagających pomocy społecznej. Szczegóły dotyczące uprawnionych zostaną określone w aktach wykonawczych.

Kwota wsparcia będzie uzależniona od wysokości renty socjalnej, która w 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto. Wsparcie będzie przyznawane w granicach od 50% do 200% tej renty.

O zakwalifikowaniu do wsparcia zdecydują wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności, bazując na wnioskach składanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Aby kwalifikować się do wsparcia, osoba niepełnosprawna musi osiągnąć minimum 70 punktów w ocenie potrzeby wsparcia lub minimum 1 punkt dla maluchów do 3 roku życia.

Zgodnie z projektem, osoby z niepełnosprawnościami z różnymi poziomami wsparcia będą uprawnione do otrzymywania wsparcia w kolejnych latach, z pierwszeństwem dla tych, którzy uzyskają najwyższą punktację, zaczynając od 2024 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]