Ważne ogłoszenie od ZUS dotyczące wstrzymania świadczeń [12.08.2023]

Jeśli obywatel Ukrainy traci legalny pobyt w Polsce, ZUS wycofuje prawo do świadczenia wychowawczego. Uchodźcy opuszczający Polskę, nawet na krótko, po powrocie muszą dopełnić pewnych procedur.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Jeżeli Ukraińcy przyjechali do Polski z powodu konfliktu zbrojnego, mają prawo do świadczenia wychowawczego. Ten fakt musi zostać zarejestrowany przez Straż Graniczną.

Decyzja o legalności pobytu w Polsce bazuje na danych Straży Granicznej. Gdy obywatel Ukrainy traci legalność pobytu, ZUS jest zobowiązany do wstrzymania świadczenia wychowawczego opierając się na tej bazie danych. Ma to zapewnić, że wsparcie trafia tylko do osób, które spełniają warunki.

Jeżeli uchodźca opuszcza Polskę, ZUS musi wstrzymać świadczenie wychowawcze. Jeśli powróci w ciągu 30 dni i ten fakt zostanie zarejestrowany przez Straż Graniczną, świadczenie będzie kontynuowane.

Niektóre osoby, które wróciły do Polski w ciągu miesiąca, zgłaszają utratę legalności pobytu. Powód może być taki, że nie pokazały odpowiedniego dokumentu podczas przekraczania granicy lub nie poinformowały o swoim statusie. W efekcie, tracą one prawa do świadczeń.

Aby tego uniknąć, powracający powinien informować Straż Graniczną o swoim statusie i okazywać odpowiedni dokument. Jeśli osoba ta nie dopełniła tych obowiązków i straciła legalność pobytu, powinna zwrócić się do Straży Granicznej o korektę danych.

Gdy chodzi o osoby powracające do Polski przez inne kraje strefy Schengen, np. przez Słowację, procedura jest nieco inna. Powinny one najpierw zgłosić się do urzędu gminy, by zaktualizować swoje dane. Na tej podstawie Straż Graniczna będzie mogła zaktualizować swoje rejestry, co pozwoli ZUS na wznowienie wypłat świadczeń.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]