Zmiany w prawie: za zdjęcie teraz możesz trafić za kraty lub zapłacić grzywnę

Zrobiłeś ciekawe zdjęcie podczas wakacji? Uważaj, bo w pewnych okolicznościach może to prowadzić do konsekwencji karnych.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

7 lipca Sejm, dzięki poparciu koalicji rządzącej, zatwierdził nowelizację. Mimo że Senat wprowadził pewne poprawki, zakaz fotografowania pozostał nienaruszony. Akt prawny został następnie odesłany do Sejmu i przekazany do Komisji Nadzwyczajnej ds. kodyfikacji.

W tekście projektu w art. 616a czytamy:

„Bez zgody nie wolno fotografować, filmować ani utrwalać obrazu za pomocą innych metod technicznych:

  1. miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, oznaczonych specjalnym symbolem wskazującym na ten zakaz;
  2. osób i przedmiotów w tych miejscach (…). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy działania te mają na celu ochronę ważnego miejsca dla bezpieczeństwa państwa”.

Warto zauważyć, że zakaz fotografowania pewnych miejsc istnieje już od pewnego czasu. Znalazł on odzwierciedlenie w rozporządzeniu z 2003 r. Nie można tam fotografować m.in. placówek policji, NBP, elektrowni czy zakładów wojskowych.

Teraz jednak to zarządca obiektu decyduje o tym, czy chce wprowadzić zakaz fotografowania. Aplikuje on o takie ograniczenie i informuje o tym ministra obrony.

Dlatego nieświadomie możemy zrobić zdjęcie miejsca, gdzie fotografowanie jest zabronione. Naruszenie tego zakazu może skutkować grzywną lub nawet aresztem.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]