700 plus dla pracujących. Rząd zapowiada zmiany w wynagrodzeniu [13.08.2023]

Projekt określany mianem „700 plus dla pracujących”, został umieszczony w planach legislacyjnych rządu. Zmiany te mają wejść w życie w 2024 roku.

Fot. Kraków w Pigułce

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, plan podniesienia płacy minimalnej o 700 zł został włączony do prac legislacyjnych.

Podwyżka płacy minimalnej, czyli „700 plus” dla pracujących

Aktualnie, od 1 lipca, płaca minimalna to 3600 zł brutto. W kolejnym roku przewidziane są dwie podwyżki:

  • w styczniu 2024 roku, płaca podskoczy do 4270,60 zł,
  • w lipcu 2024 roku osiągnie poziom 4300 zł brutto.

Stanowi to wzrost o 700 zł w stosunku do płacy z roku 2023. Stawka godzinowa także zostanie podniesiona:

  • w styczniu będzie to 27,7 zł brutto,
  • w lipcu – 28,1 zł brutto.

„W obliczu braku porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego co do wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej na 2024 r., Rada Ministrów ma obowiązek ustalić te kwoty w drodze rozporządzenia – do 15 września br.” – informuje opis projektu. Powyższe zmiany dotkną ponad 3 miliony ludzi.

Skutki nowych regulacji

Podniesienie płacy minimalnej w Polsce przyniesie mieszane skutki dla ludności i gospodarki. Z jednej strony, wyższe zarobki mogą poprawić warunki życia wielu pracowników, zwiększyć konsumpcję i zmniejszyć nierówności dochodowe. Z drugiej strony, dla firm, zwłaszcza mniejszych, oznacza to wyższe koszty pracy, co może prowadzić do zwolnień, ograniczenia zatrudnienia i potencjalnego wzrostu inflacji.

Wzrost płacy minimalnej może również wpłynąć na konkurencyjność niektórych sektorów oraz zwiększyć wysokość nałożonych grzywien i kar. Serwis Naszemiasto.pl dokonał interesujących wyliczeń, z których wynika, że po podniesieniu płacy minimalnej najwyższa możliwa grzywna może osiągnąć wartość 33 milionów zł. Jak podaje witryna, najniższa grzywna opiera się na co najmniej 10 stawkach dziennych, podczas gdy maksimum to 720 stawek dziennych. Górna stawka dzienna jest równa 400-krotności płacy minimalnej, co przekłada się na 48 tys. zł. W efekcie, jeśli pomnożymy 48 tys. zł przez 720 stawek dziennych, teoretyczna wartość kary może wynosić dokładnie 33 560 400 zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]