Masz szansę na 6000 złotych! Zobacz, czy się kwalifikujesz [18.08.2023]

Nieoficjalny „Oczko Plus” to inicjatywa ciesząca się popularnością jako program „Moja Woda”. Umożliwia on zdobycie wsparcia na systemy gromadzące wodę opadową, np. oczka wodne. Wyjaśniamy, gdzie składać aplikacje i jakie one powinny spełniać kryteria.

Fot. Shutterstock

Program „Moja Woda” ma na względzie zachowanie naszych zasobów wodnych poprzez poprawę zdolności retencyjnych wokół domów jednorodzinnych. Głównym celem jest wykorzystywanie zgromadzonej wody z opadów i roztopy, szczególnie poprzez tworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Do czego możemy przeznaczyć przyznane fundusze i jaką sumę można uzyskać?

W ramach programu można pokryć do 80% kwalifikowanych kosztów, ale maksymalnie 6 tys. zł. Wcześniej maksymalna dotacja wynosiła 5 tys. zł. Fundusze te można przeznaczyć na różne systemy i instalacje, które pomagają w zarządzaniu wodami opadowymi i roztopy na posesji.

Kryteria dofinansowania:

  • Aplikacje do programu nie mogą dotyczyć działań już finansowanych z innych programów Fundacji.
  • Projekt nie może być współfinansowany z innych źródeł publicznych, jeśli łączna kwota przekracza 100% kwalifikowalnych kosztów.
  • Ostateczni beneficjenci muszą zapewnić, że zgromadzona woda i instalacje nie będą używane do celów komercyjnych zgodnie z prawem konkurencji UE.
  • Realizowane projekty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, a używane materiały i urządzenia muszą być zatwierdzone na rynku polskim.
  • Projekty muszą funkcjonować przez co najmniej 3 lata po ich zakończeniu, z zachowaniem wszystkich związanych z nimi dokumentów.

Środki fundacji są ograniczone

Dla bieżącego roku rząd przewidział budżet w wysokości 130 mln zł na program retencji wodnej. Jak podkreśla minister, program jest bardzo popularny i w przeszłości dostępne fundusze wyczerpywały się w ciągu zaledwie kilku tygodni. Dlatego warto jest aplikować wcześnie, aby uniknąć czekania na następne edycje.

Jak zdobyć wsparcie?

Aby ubiegać się o wsparcie, należy złożyć wniosek do odpowiedniego regionalnego funduszu ochrony środowiska. Należy dołączyć odpowiednie dokumenty dotyczące kosztów oraz realizacji projektu.

Kilka ważnych uwag: minimalny koszt kwalifikowalnego projektu wynosi 2 tys. zł. Projekty muszą być zakończone do 30 czerwca 2024 r., aby zakwalifikować się do wsparcia.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]