Niedługo rusza nowy program. Kto zakwalifikuje się do wsparcia w wysokości 1300 zł? [14.08.2023]

Projekt ustawy o świadczeniu dla osób w kryzysie został pozytywnie oceniony przez Sejmową Komisję ds. Polityki Społecznej i Praw Rodzinnych. Rządowy dokument wskazuje, jakie kwoty będą przyznawane oraz kto będzie mógł je otrzymać.

Fot. Shutterstock

Według najświeższych danych, kwota świadczenia może wynosić do 1300 zł miesięcznie. Ta suma jest proponowana, ale warto zwrócić uwagę, że podczas procesu uchwalania ustawy może się ona zmienić.

Projekt zakłada, że głównymi beneficjentami będą osoby z niepełnosprawnościami wymagające wsparcia. Szczegóły dotyczące kwalifikacji będą określone w przepisach wykonawczych.

Planowana kwota wsparcia będzie związana z wysokością renty socjalnej. W 2023 roku, renta socjalna wynosi 1588,44 zł brutto miesięcznie.

Świadczenie będzie zależne od zidentyfikowanej potrzeby wsparcia, od połowy wartości renty socjalnej do jej podwójnej wartości.

O potrzebie wsparcia będą decydować regionalne zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności, bazując na wnioskach osób z niepełnosprawnościami.

Aby skorzystać z wsparcia, osoba niepełnosprawna musi uzyskać minimum 70 punktów w ocenie potrzeby pomocy lub co najmniej 1 punkt dla dzieci do 3 roku życia.

Ustawa zakłada, że osoby z niepełnosprawnościami, w zależności od liczby uzyskanych punktów, będą uprawnione do wsparcia w nadchodzących latach. Priorytetem będą ci, którzy otrzymają najwięcej punktów, począwszy od 2024 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]