Komu ZUS przeleje dodatkowe 600 zł? [16.08.2023]

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przewidziane dla osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w urzędzie pracy na poziomie powiatu, spełniają warunki do uzyskania zasiłku i decydują się na samodzielne zatrudnienie bądź pracę z polecenia tegoż urzędu.

Fot. Pixabay

Aby zakwalifikować się do otrzymania tego dodatku, musisz spełnić jedno z poniższych kryteriów:

  • Bycie bezrobotnym z uprawnieniami do zasiłku i samodzielne podejmowanie pracy zarobkowej.
  • Podjęcie pracy w niepełnym wymiarze czasu na skierowanie od urzędu pracy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne.

Kwota dodatku aktywizacyjnego jest zależna od indywidualnej sytuacji:

  • Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku, które zdecydują się na pracę na własną rękę, mogą liczyć na dodatek w wysokości do 50% swojego zasiłku, wypłacanego przez połowę okresu uprawnienia do tego zasiłku.
  • Osoby, które podjęły pracę na polecenie urzędu pracy, dostają dodatek w wysokości różnicy między wynagrodzeniem minimalnym a ich aktualnym wynagrodzeniem (nie więcej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych) przez cały okres uprawnienia do zasiłku.

Chcąc skorzystać z dodatku aktywizacyjnego, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, prezentując równocześnie dowód na podjęcie pracy zarobkowej.

Istnieją pewne sytuacje, które wykluczają możliwość otrzymania dodatku aktywizacyjnego:

  • Podjęcie pracy skierowanej przez urząd pracy w ramach prac publicznych, interwencyjnych lub na stanowisko finansowane ze środków Funduszu Pracy.
  • Podejmowanie zatrudnienia u tego samego pracodawcy, u którego pracowałeś przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna.
  • Znalezienie zatrudnienia za granicą Polski u zagranicznego pracodawcy.
  • Pobyt na urlopie bezpłatnym w chwili obecnej.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]