Najważniejszy polski bank wprowadza blokadę dla wybranych transakcji [15.08.2023]

PKO Bank Polski zawiesił operacje związane z niektórymi krajami i bankami. Inne instytucje podążają za tym przykładem. Analitycy potwierdzają skuteczność sankcji.

Fot. Kraków w Pigułce

Jak podano w oficjalnym oświadczeniu, PKO BP wprowadził ograniczenia dla przelewów z i do banków na terytorium Rosji i Białorusi. Listę tych banków można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej PKO BP.

Ten ruch jest reakcją na międzynarodowe naciski i sankcje, które zmuszają światowe instytucje finansowe do zachowania ostrożności.

Bank podkreśla, że mogą wystąpić problemy z przelewami do instytucji zlokalizowanych w Rosji, Białorusi i na Ukrainie. Oznacza to, że transakcje mogą podlegać dokładniejszej weryfikacji, co może prowadzić do opóźnień lub nawet odrzutów przez banki zagraniczne.

Informacje od PKO BP:

PKO BP wydał oficjalne oświadczenie, w którym zawarte są trzy kluczowe punkty:

  1. Przelewy z i do banków rosyjskich i białoruskich zostały zawieszone z powodu nałożonych sankcji.
  2. Operacje związane z innymi bankami rosyjskimi, białoruskimi i ukraińskimi mogą napotkać przeszkody z powodu zwiększonej kontroli lub odrzutów przez banki zagraniczne.
  3. Bank nie przetwarza przelewów w rublach rosyjskich z innych instytucji.

Inne banki również podjęły podobne działania

Nie tylko PKO BP zdecydował się na takie restrykcje. Grupa BPS już w poprzednim roku podjęła podobne kroki. BNP Paribas oraz austriacki Raiffeisen Bank International również wprowadziły ograniczenia dla pewnych przelewów.

Sankcje zostały nałożone przez:

USA, UE, Wielką Brytanię, Japonię i Kanadę. Sankcje te obejmują m.in.:

  • Blokadę operacji z największymi bankami rosyjskimi.
  • Zamrożenie aktywów tych banków za granicą.
  • Zakaz eksportu technologii finansowych do Rosji.
  • Zakaz współpracy z rosyjskim sektorem bankowym.

Opinia ekspertów:

Zdaniem specjalistów, sankcje przynoszą oczekiwane rezultaty. Mimo to Rosja dąży do poszerzenia swojej działalności handlowej poza Europą. Oczekiwania co do wzrostu PKB Rosji były pozytywne, jednak aktualne dane wskazują na recesję. Rosja zmaga się także z niedoborem pracowników, co wpływa na jej gospodarkę.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]