Polacy na celowniku kontrolerów: możliwość nałożenia wysokich grzywien [16.08.2023]

W Polsce każdy właściciel telewizora lub radia zobowiązany jest do opłacania abonamentu RTV. Niestety, wielu z nas z różnych przyczyn decyduje się na unikanie tego obowiązku, co prowadzi do zwiększenia liczby kontroli. Kontrolerzy Poczty Polskiej mają za zadanie monitorować, czy obywatele prawidłowo opłacają owe abonamenty.

Fot. Kraków w Pigułce

Kim są kontrolerzy?

Wbrew powszechnej opinii, kontrolerami nie są listonosze, lecz wyspecjalizowani pracownicy. Mają oni uprawnienia do dokonywania kontroli, choć prawo nie obliguje nas do wpuśczenia ich do mieszkania. Jeśli jednak kontroler zostanie wpuszczony, po spełnieniu odpowiednich procedur, nie można już zrezygnować z kontroli. Mają prawo do przeszukania każdej części mieszkania w celu odnalezienia odbiornika.

Kiedy kontrola jest ważna?

Aby kontrola była ważna, kontroler musi przedstawić cel swojej wizyty. Jeżeli tak się nie stanie, kontrola jest nieważna, a wszelkie próby jej przeprowadzenia mogą być uznane za naruszenie prywatności mieszkańca. Jeśli jednak kontroler spełni wszystkie wymagane procedury, nie można mu odmówić.

Jakie kary grożą za unikanie opłat?

Konsekwencje unikania opłat abonamentowych są dotkliwe. Za nieprawidłowości w opłatach możemy zostać obciążeni karą wynoszącą nawet 30-krotność wartości miesięcznej stawki abonamentowej. Dla przykładu, zaległość w opłatach za radio wynosi 261 zł, a za telewizor aż 819 zł.

Kto jest najbardziej narażony na kontrolę?

Chociaż kontrolerzy mogą odwiedzić każdego, to nie użytkownicy domowi są najbardziej narażeni. Firmy, szczególnie te z większą liczbą odbiorników, są częściej kontrolowane. Warto wiedzieć, że wysokość kary jest taka sama, bez względu na to, czy jesteśmy indywidualnym użytkownikiem, czy prowadzimy firmę.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]