Ważna informacja dla rodziców: do 12 tys. złotych na Twojego malucha! [15.08.2023]

W polskim systemie wsparcia socjalnego istnieje wiele różnych świadczeń mających na celu pomóc rodzinom w trudniejszych sytuacjach życiowych. Jednym z takich świadczeń jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), które przewidziane jest dla rodzin wychowujących dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. RKO stanowi wyjątkową formę pomocy finansowej, ponieważ nie zależy ono od dochodu rodziny. Sprawdźmy, czym jest RKO, kto może go otrzymać oraz jakie zasady obowiązują w jego przypadku.

Fot. Kraków w Pigułce

Czym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest świadczeniem skierowanym do rodzin, które wychowują dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Ważnym aspektem tego świadczenia jest to, że nie jest ono uzależnione od dochodu rodziny. Oznacza to, że niezależnie od sytuacji materialnej rodziców, świadczenie to przysługuje na określone warunki.

Jego celem jest wsparcie rodziców w okresie, kiedy dzieci są w młodym wieku i wymagają szczególnej opieki oraz zaangażowania. Wysokość RKO jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie oraz od wybranej przez rodzica formy wypłaty.

Kto ma prawo do otrzymania RKO?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje matkom, ojcom oraz osobom przyjmującym dzieci na wychowanie. Warunkiem koniecznym jest to, że dziecko wspólnie z osobą ubiegającą się o świadczenie mieszka i jest utrzymywane przez tę osobę. Również w sytuacji, gdy opiekę nad dzieckiem sprawuje naprzemiennie z drugim rodzicem na podstawie orzeczenia sądu, obie strony mogą ubiegać się o połowę przysługującej kwoty.

Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest to, które jest dzieckiem biologicznym lub dzieckiem małżonka, dzieckiem drugiego rodzica wychowującego wspólne dziecko lub dzieckiem przyjętym na wychowanie po złożeniu wniosku do sądu opiekuńczego w sprawie przysposobienia.

Okres i wysokość świadczenia

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje w okresie od 12. do 35. miesiąca życia dziecka. Jeśli dziecko zostało przyjęte na wychowanie i złożono wniosek do sądu opiekuńczego w sprawie przysposobienia, świadczenie przysługuje od pierwszego dnia 12. miesiąca, w którym złożono wniosek, do maksymalnie miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat lub 10 lat w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego.

Wysokość świadczenia wynosi do 12 000 zł na dziecko. Rodzice mają możliwość wyboru jednej z dwóch opcji wypłaty: 500 zł przez 24 miesiące lub 1000 zł przez 12 miesięcy. Ważne jest, że w okresie wypłaty świadczenia można raz zmienić decyzję dotyczącą wysokości miesięcznej kwoty.

Podsumowanie

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy stanowi istotne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. To unikalne świadczenie, które nie zależy od dochodu rodziny, co czyni je bardziej dostępnym dla różnych grup społecznych. Działa jako forma wsparcia finansowego, pomagając rodzicom w zapewnieniu opieki i odpowiedniego rozwoju dzieci w kluczowym okresie ich życia. Zasady, według których działa RKO, są przejrzyste i uwzględniają różne sytuacje rodzinne, co sprawia, że jest to jedno z bardziej elastycznych i pomocnych świadczeń w polskim systemie wsparcia socjalnego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]