Planowane nowe prawo. Seniorzy muszą przeprowadzić badania lub zabiorą im dokumenty [16.08.2023]

Unia Europejska rozważa wprowadzenie nowych przepisów mających na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych z udziałem seniorów. Takie działania spotkały się z zaskoczeniem społeczności, która uważa, że uwaga powinna być skierowana na młodsze pokolenie.

Fot. Pixabay

Mimo że statystyki policyjne wskazują, że osoby powyżej 60 roku życia są odpowiedzialne za najmniejszą liczbę wypadków drogowych, UE wydaje się skupiać na tej grupie wiekowej. Decyzja ta może zdziwić wielu, zwłaszcza w kontekście danych pokazujących, że młodsze grupy wiekowe mają wyższy wskaźnik wypadków.

Zaostrzenie przepisów dla seniorów

Propozycje UE zakładają odnawianie praw jazdy co pięć lat dla seniorów. Proces ten miałby obejmować testy sprawdzające zdrowie kierującego. Szczegóły takich testów, jak i wiek miałyby być ustalane przez poszczególne kraje członkowskie. Początkowo mówiło się o seniorach w wieku 70+, ale teraz pojawiają się głosy, że testy powinny objąć także osoby młodsze, w wieku około 60 lat. W przypadku braku odpowiedniego testu, dokument będzie odbierany.

Dodatkowo, prawo jazdy dla wszystkich innych osób miałoby obowiązywać przez 15 lat i byłoby przechowywane w formie elektronicznej.

Reakcje na plany Unii Europejskiej

Reakcje ekspertów i społeczności są podzielone. Choć niektórzy uważają, że takie przepisy zwiększą bezpieczeństwo na drogach, inni twierdzą, że skupienie się wyłącznie na seniorach jest niesprawiedliwe. Prywatność jest również kwestią sporną, zwłaszcza jeśli chodzi o przechowywanie danych w formie elektronicznej.

Dyskusja w Polsce

W Polsce temat ten budzi wiele emocji. Organizacje senioralne podkreślają, że edukacja dla starszych kierowców jest ważna, ale każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie. Młodsi kierowcy są otwarci na propozycje zwiększenia bezpieczeństwa, ale podkreślają również potrzebę kompleksowego podejścia do kwestii edukacji.

Na razie polskie prawo nie zakłada wprowadzenia dodatkowych testów dla seniorów. Prawo jazdy jest ważne na stałe i nie ma obowiązku przechodzenia dodatkowych badań związanych z wiekiem.

W świetle powyższych informacji, pozostaje pytanie, czy takie działania rzeczywiście przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, czy może skupienie się tylko na jednej grupie wiekowej to krok w niewłaściwym kierunku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]