W polskich gospodarstwach domowych rozpoczęto wymianę urządzeń. Przygotuj się na przyjście montera [16.08.2023]

Wielu z mieszkańców naszego miasta zauważyło już, że na klatkach schodowych pojawiły się ogłoszenia o przyjściu monterów. W większości nie wymaga to wizyty w lokalach, ale czasem jest to konieczne.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

W związku z aktualizacją ustawy energetycznej, dostawcy energii elektrycznej mają obowiązek instalowania nowoczesnych liczników u klientów. Specjaliści od energii odwiedzą polskie domy w celu montażu tych urządzeń.

Nowa legislacja wymaga od przedsiębiorstw energetycznych montażu liczników zdalnie odczytywanych. Dzięki temu uzyskamy dokładniejsze informacje o naszym zużyciu energii, co przyniesie korzyści dla środowiska.

Zespoły techniczne firm energetycznych przeprowadzą wymianę w tych gospodarstwach domowych, w których stare liczniki nie zostały jeszcze zastąpione.

  • Stoen Operator, działając na zlecenie E.ON, rozpoczął instalacje w Warszawie, co widać po ogłoszeniach w niektórych budynkach. W wielu przypadkach mieszkańcy nie muszą być na miejscu podczas montażu, gdyż urządzenia są zlokalizowane na korytarzach.
  • Tauron, będący kluczowym graczem w tym projekcie, zainstalował już wiele liczników, a prace będą kontynuowane w innych miastach, takich jak Wrocław.
  • Energa-Operator planuje dotrzeć do około pół miliona mieszkań w ciągu najbliższego roku.
  • PGE Dystrybucja zainwestowała w nowoczesne liczniki i planuje ich montaż w nadchodzących 18 miesiącach.

Klientom nie są naliczane żadne dodatkowe koszty związane z wymianą, choć mogą doświadczyć krótkotrwałych przerw w dostawie prądu.

Inicjatywa, która ruszyła w 2022 roku, potrwa do 2030 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada wymianę aż 17 milionów liczników w kraju.

Po co wymieniać liczniki na inteligentne?

Inteligentne liczniki są nowoczesnymi urządzeniami służącymi do monitorowania zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Montuje się je z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwiają zdalny odczyt danych, co eliminuje konieczność fizycznego odczytywania licznika przez pracowników firm energetycznych. Dzięki temu proces odczytu jest bardziej efektywny i dokładny.

Po drugie, inteligentne liczniki dostarczają użytkownikom dokładniejsze informacje na temat ich zużycia energii w czasie rzeczywistym. Umożliwia to lepsze zrozumienie własnych nawyków związanych z zużyciem prądu i może pomóc w podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu energii.

Po trzecie, nowoczesne liczniki przyczyniają się do lepszej integracji odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe, z tradycyjną siecią energetyczną. Dzięki nim możliwe jest sprawniejsze zarządzanie przepływem energii oraz optymalizacja dostaw.

Dodatkowo, inteligentne liczniki mogą wspierać dynamiczne taryfikowanie, co pozwala na elastyczne dostosowywanie cen prądu do aktualnego popytu i podaży, co z kolei może prowadzić do obniżenia kosztów dla konsumentów w okresach niższego zapotrzebowania na energię.

W Unii Europejskiej wiele krajów już zakończyło wymianę

Wiele krajów Unii Europejskiej planuje lub już rozpoczęło proces wymiany tradycyjnych liczników na inteligentne. Unia Europejska uznaje inteligentne liczniki za kluczowy element modernizacji sieci energetycznych i przyszłościowego systemu energetycznego w Europie. Wprowadzenie inteligentnych liczników wspiera cele UE w zakresie efektywności energetycznej, integracji odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji CO2.

W 2009 roku, w ramach trzeciego pakietu energetycznego, UE przyjęła cele dotyczące wdrażania inteligentnych liczników. Określono w nim, że do 2020 roku co najmniej 80% konsumentów w krajach członkowskich powinno być wyposażonych w inteligentne liczniki energii elektrycznej, o ile oczywiście analiza kosztów i korzyści da wynik pozytywny dla takiego wdrożenia.

Różne kraje członkowskie przyjęły różne podejścia do wdrożenia tych urządzeń, w zależności od ich własnych analiz kosztów i korzyści, stanu infrastruktury energetycznej oraz krajowych celów w zakresie energetyki i klimatu. Niektóre kraje, takie jak Finlandia, Szwecja czy Włochy, są liderami w zakresie wdrażania inteligentnych liczników i już dokonały znaczącej wymiany urządzeń. Inne kraje postępują w tym zakresie wolniej lub skupiają się na określonych segmentach rynku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]