Ważna informacja: ZUS dokonał wpłat dla tysięcy Polaków [16.08.2023]

Dla wielu Polaków nadchodzą pozytywne wieści – na ich kontach może pojawić się niespodziewana suma pieniędzy.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatwierdził wypłaty świadczeń rekompensacyjnych. Typowa suma to aż 3600 zł, choć przysługuje ona wyłącznie tym, którzy spełniają określone kryteria.

Te rekompensaty są odpowiednikiem emerytur pomostowych, ale adresowane są tylko do nauczycieli.

Chcąc otrzymać takie świadczenie, nauczyciel musi posiadać 30-letni staż pracy, z czego przynajmniej 20 lat w zawodzie nauczyciela. Ponadto, wiek uprawniający do otrzymania świadczenia to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Jest jeszcze jedno istotne wymaganie. Jak podaje Interia, nauczyciele, którzy skorzystają z tych rekompensat, nie będą mogli dalej pracować w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły czy przedszkola. Mogą jednak znaleźć zatrudnienie w klasach dla uczniów przybywających z Ukrainy.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]