Bezwarunkowe 1300 zł dla dorosłych w Polsce. Kto zakwalifikuje się do programu [17.08.2023]

Projekt ustawy dotyczący nowego świadczenia dla osób w kryzysowej sytuacji uzyskał akceptację Sejmowej Komisji ds. Polityki Społecznej i Rodziny. Opracowany przez rząd dokument definiuje wysokość wsparcia oraz określa osoby kwalifikujące się do jego przyznania.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Najnowsze dane sugerują, że proponowana kwota wsparcia może sięgnąć 1300 złotych miesięcznie. Choć jest to obecna propozycja w projekcie, istnieje ryzyko zmian w trakcie procedury ustawodawczej.

Co do beneficjentów tego wsparcia, zakłada się, że obejmie ono osoby niepełnosprawne potrzebujące wsparcia społecznego. Konkretniejsze kryteria zostaną określone w późniejszych przepisach.

Proponowana kwota wsparcia ma związek z rentą socjalną. W 2023 roku, po aktualizacji, wynosi ona 1588,44 zł brutto miesięcznie.

Wysokość wsparcia zostanie ustalona na podstawie indywidualnej potrzeby, w zakresie od połowy do dwukrotności renty socjalnej.

Kwalifikację beneficjentów ocenią wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności na podstawie dostarczonych wniosków.

Wsparcie zostanie przyznane osobom niepełnosprawnym, które zdobędą minimum 70 punktów w ocenie potrzeby wsparcia lub minimum 1 punkt dla dzieci poniżej 3 lat.

W przyszłości osoby niepełnosprawne będą klasyfikowane według punktów określających ich potrzebę wsparcia. Od 2024 roku priorytetem będą osoby z najwyższą liczbą punktów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]