Podniosą pensję o kilkaset złotych milionom osób [17.08.2023]

Rząd postanowił podnieść płacę minimalną, ustalając ją na poziomie 4300 zł dla wszystkich zatrudnionych w kraju, poczynając od lipca nadchodzącego roku. Jednak to nie koniec wprowadzanych zmian.

Fot. Kraków w Pigułce

W 2023 roku pensje podniesiono już dwa razy. W najbliższym okresie można spodziewać się kolejnych podwyżek. W 2024 roku przewidziane są dwie korekty płacy: w styczniu wzrost do 4242 zł, natomiast w lipcu – do już wspomnianych 4300 zł. Odpowiednio zmienią się również stawki za godzinę pracy – będą wynosiły 27,70 zł w styczniu oraz 28,10 zł w lipcu.

Oznacza to, że od 2023 roku pensja podskoczy aż o 700 zł. Dla znaczącej liczby pracowników, konkretnie dla 3,6 miliona mieszkańców Polski, wprowadzone zmiany przyniosą bezpośrednie korzyści materialne.

Ceny wzrosną?

Podniesienie płacy minimalnej o 700 zł może przynieść szereg skutków dla gospodarki, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Po pierwsze, wzrost płacy minimalnej zwiększa siłę nabywczą pracowników o najniższych zarobkach. Oznacza to, że będą oni dysponowali większymi środkami na zakup dóbr i usług. To z kolei może pobudzić konsumpcję wewnętrzną i przyspieszyć obroty w handlu detalicznym. Dla wielu branż, zwłaszcza tych zorientowanych na rynek wewnętrzny, może to przynieść zauważalne korzyści.

Jednak podniesienie płacy minimalnej ma także swoją ciemną stronę. Firmy, zwłaszcza te mniejsze oraz te, które operują na rynku o niskich marżach, mogą odczuć wzrost kosztów pracy. Niektóre z nich mogą zostać postawione przed trudnym wyborem: czy podnieść ceny produktów i usług, by skompensować wyższe koszty, czy też ograniczyć zatrudnienie i poszukać sposobów na zwiększenie efektywności pracy.

Co więcej, istnieje ryzyko, że podniesienie płacy minimalnej może spowodować inflację. Gdy firmy decydują się na podniesienie cen w odpowiedzi na wzrost kosztów pracy, może to wpłynąć na ogólny wzrost cen w gospodarce. Taka sytuacja nie tylko zniweluje korzyści płynące z wyższej płacy dla pracowników o najniższych zarobkach, ale także wpłynie na realną wartość zarobków wszystkich pracowników.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]