Chcą wysyłać seniorów na badania. W razie odmowy, zabiorą im dokumenty [18.08.2023]

Unia Europejska planuje wprowadzenie środków, które mogą prowadzić do odbierania dokumentów od seniorów, motywując ich w ten sposób do regularnych badań zdrowotnych.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Mimo że dane statystyczne sugerują niższą liczbę wypadków drogowych spowodowanych przez seniorów w porównaniu z młodszymi kierowcami, Unia Europejska koncentruje się na zwiększeniu kontroli w tej konkretnej grupie wiekowej.

Choć statystyki ukazują, że kierowcy powyżej 60 roku życia rzadziej uczestniczą w wypadkach, Unia Europejska kieruje swoje działania na nich, co budzi pewne wątpliwości. Główne sugestie ze strony UE obejmują konieczność odnawiania prawa jazdy co pięć lat przez seniorów, po uprzednim przejściu badań zdrowotnych. Jednak konkretna struktura tych testów i kryteria wiekowe dla seniorów nie zostały określone, pozostawiając to do decyzji indywidualnych państw członkowskich. Jeżeli seniorzy nie poddaliby się w terminie testom dokument mógłby im wygasnąć lub uprawnienia byłyby odbierane.

Jakie kroki podejmie Polska?

W Polsce debata na ten temat nabiera tempa. Organizacje działające na rzecz seniorów zwracają uwagę na potrzebę edukacji dla tej grupy wiekowej, zauważając jednocześnie, że każdy przypadek jest indywidualny. Niektórzy seniorzy są w doskonałej kondycji i prowadzą pojazdy równie sprawnie jak ich młodsi odpowiednicy. Młodsza część społeczeństwa popiera inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa, ale sugeruje, że holistyczne podejście mogłoby być bardziej efektywne. W chwili obecnej w Polsce kierowcy w podeszłym wieku nie są zobowiązani do odnawiania prawa jazdy czy przechodzenia badań zdrowotnych, co różni się od proponowanych zmian w UE.

Regulacje na świecie

Wiele krajów już wprowadziło podobne regulacje.

  • Australia: Zasady dotyczące starszych kierowców różnią się w zależności od stanu. W niektórych stanach wymagane są regularne kontrole medyczne dla kierowców powyżej pewnego wieku.
  • Kanada: Podobnie jak w Australii, regulacje dotyczące starszych kierowców różnią się w zależności od prowincji. W wielu prowincjach kierowcy w podeszłym wieku muszą przechodzić regularne badania lekarskie i/lub oceny zdolności prowadzenia pojazdu.
  • Japonia: Kierowcy w wieku 70 lat i starsi muszą przechodzić specjalne szkolenia i badania medyczne.
  • Wielka Brytania: Choć nie ma obowiązkowych badań medycznych dla starszych kierowców, po ukończeniu 70 lat muszą oni odnawiać swoje prawo jazdy co 3 lata i samodzielnie deklarować, że są zdolni do prowadzenia pojazdu.
  • Stany Zjednoczone: Regulacje dotyczące starszych kierowców różnią się w zależności od stanu. W niektórych stanach, takich jak Kalifornia, starsi kierowcy muszą częściej odnawiać swoje prawo jazdy osobiście i mogą być poddawani dodatkowym testom wzroku.
  • Dania: Kierowcy w wieku 70 lat i starsi muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie przy odnawianiu prawa jazdy, a od 80 roku życia trzeba to robić co roku.
  • Holandia: Od 75 roku życia kierowcy muszą dostarczać regularne zaświadczenia lekarskie, aby odnowić prawo jazdy.
  • Izrael: Kierowcy w wieku 70 lat i starsi muszą przechodzić badania medyczne co 2 lata.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]