Komunikat ZUS o braku wypłat: Kto nie otrzyma pieniędzy? [19.08.2023]

Jeżeli obywatel Ukrainy przestaje posiadać legalny status w Polsce, ZUS wycofuje jego prawo do świadczenia wychowawczego. Uchodźcy opuszczający Polskę nawet na jeden dzień muszą po powrocie dopełnić koniecznych procedur.

Fot. Kraków w Pigułce

Gdy obywatel Ukrainy wchodzi na terytorium Polski z powodu konfliktu zbrojnego, ma prawo do świadczenia wychowawczego, jeśli takie przekroczenie granicy zostało odnotowane przez Straż Graniczną.

To, czy obywatel posiada legalny status w Polsce, zależy od wpisu w rejestrze Straży Granicznej. Gdy ktoś traci prawo pobytu, ZUS na podstawie tych informacji cofa świadczenie wychowawcze. Dzięki temu środki trafiają jedynie do uprawnionych osób.

Po opuszczeniu Polski przez uchodźcę, ZUS wstrzymuje świadczenie wychowawcze. Jeśli jednak wróci on do kraju w ciągu 30 dni i będzie to odnotowane w rejestrze Straży Granicznej, prawo do świadczenia zostanie przywrócone.

Niestety, niektórzy uchodźcy wracają do Polski w określonym czasie, ale tracą legalny status. Może to być spowodowane brakiem odpowiednich dokumentów podczas przekraczania granicy. Aby przywrócić legalność pobytu, powinni skierować się do odpowiedniej jednostki Straży Granicznej, a następnie powiadomić ZUS o podjętych krokach.

Jeśli ktoś wraca do Polski z Ukrainy przez inny kraj ze strefy Schengen, np. Słowację, powinien zgłosić się do lokalnego urzędu gminy i zaktualizować swój status. To umożliwi przywrócenie świadczenia wychowawczego z wyrównaniem za okres nieobecności.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]