ZUS wypłaca dodatkowe środki: sprawdź, czy możesz dostać 600 zł [19.08.2023]

Dodatek aktywizacyjny to wsparcie finansowe dla tych, którzy będąc zarejestrowani jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy, podejmują inicjatywę podjęcia zatrudnienia i spełniają określone warunki.

Fot. Pixabay

Aby zakwalifikować się do dodatku aktywizacyjnego, wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków:

Osoba bezrobotna, która mając prawo do zasiłku, zdecydowała się na pracę na własną inicjatywę.
Osoba kierowana przez urząd pracy do zatrudnienia na niepełen etat z wynagrodzeniem niższym od minimalnego.

Kwota dodatku aktywizacyjnego waha się w zależności od sytuacji:

Osoby, które na własną rękę podjęły pracę i miały prawo do zasiłku, mogą liczyć na dodatek w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu przysługującego zasiłku.
Te, które podjęły się pracy na podstawie skierowania urzędu, otrzymają dodatek odpowiadający różnicy między minimalnym a rzeczywistym wynagrodzeniem przez okres przysługującego zasiłku, ale nie więcej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Aby starć się o tę formę wsparcia, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie pracy wraz z dowodem podjęcia zatrudnienia.

Należy jednak pamiętać o sytuacjach, w których dodatek aktywizacyjny nie przysługuje:

Jeżeli osoba zdecydowała się na pracę w ramach inicjatyw wspieranych przez Fundusz Pracy.
Gdy zatrudnienie nastąpiło u poprzedniego pracodawcy przed rejestracją jako osoba bezrobotna.
Gdy praca została podjęta za granicą u pracodawcy niezwiązanego z Polską.
W sytuacji korzystania z urlopu bezpłatnego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]