Nie masz potrzebnych dokumentów? Kontrole w mieszkaniach z surowymi konsekwencjami [20.08.2023]

Od 28 kwietnia obowiązują zmienione przepisy w zakresie świadectw energetycznych. W pewnych okolicznościach, jak na przykład podczas wynajmowania mieszkania, wymagane jest posiadanie tego dokumentu. Brak świadectwa grozi wysokimi grzywnami.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Jeśli zamierzasz wynająć swoje mieszkanie, musisz posiadać świadectwo energetyczne. Nie spełnienie tego wymogu może kosztować nawet 5 tysięcy złotych grzywny.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy sytuacji sprzedaży, przekazania spółdzielczego prawa do lokalu czy też wynajmu. Dotyczy to również budynków zbudowanych przed 2009 rokiem. Gdy nastąpi modernizacja obiektu, wymagane jest odnowienie świadectwa.

Zmienione regulacje mają na celu zapewnienie przyszłym najemcom czy kupującym informacje o przewidywanych kosztach związanych z zużyciem energii. Mają także podnieść świadomość energetyczną właścicieli odnośnie ich nieruchomości.

Nie musisz posiadać świadectwa energetycznego, jeśli nieruchomość nie jest przedmiotem transakcji lub jej powierzchnia nie przekracza 70 m².

Kontrole dotyczące świadectw energetycznych ruszyły po 28 kwietnia i są realizowane w cyklach: co 2, 3, 4 lub 5 lat, w zależności od mocy zainstalowanego kotła.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]