Nie zgadzasz się na kontrolę? Sąd może zezwolić na siłowe działanie [20.08.2023]

Chociaż prawo wymaga opłacania abonamentu RTV, wielu Polaków decyduje się to zignorować. Takie działanie wiąże się z ryzykiem, gdyż kontrolerzy z Poczty Polskiej mają uprawnienia do sprawdzania opłacenia abonamentu. Odmowa wpuszczenia ich do domu może nie być końcem sprawy.

Fot. Shutterstock

Według obowiązującego prawa, właściciele radiowych i telewizyjnych odbiorników powinni opłacać abonament RTV. Niemniej jednak wielu mieszkańców Polski pomija ten obowiązek.

Eksperci z Poczty Polskiej dokonują regularnych kontroli opłacenia abonamentu. To nie są zwykli listonosze, lecz osoby specjalizujące się w tej dziedzinie. Przeprowadzając kontrolę, powinni oni poinformować o celu swojej wizyty. Jeśli tego nie uczynią, kontrola jest nieważna.

Jeśli zdecydujemy się wprowadzić kontrolera do domu, musimy pozwolić na dokładne sprawdzenie. Mają oni uprawnienia do przeszukania wszystkich pomieszczeń w poszukiwaniu odbiorników i sprawdzenia opłacenia abonamentu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kary mogą być surowe, sięgając nawet 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

Choć każdy może zostać poddany kontroli, firmy są częściej sprawdzane z powodu specyfiki opłat abonamentowych w miejscach pracy. Niemniej jednak, kara pozostaje stała, niezależnie od tego, czy jest się właścicielem firmy.

Czy kontroler może przeprowadzić kontrolę bez Twojej zgody?

Kontroler RTV nie ma uprawnień do przeprowadzenia kontroli bez Twojej zgody. Kontrola może odbyć się jedynie, jeśli kontroler zostanie wpuszczony przez właściciela lub osobę upoważnioną. Odmowa nie daje kontrolerowi prawa do kontynuowania kontroli.

Warto jednak wiedzieć, że jeśli kontroler ma powody do podejrzeń o posiadanie odbiorników, może zwrócić się do sądu. W odpowiedzi, sąd może wydać nakaz kontroli, któremu nie można się sprzeciwić.

Każdy kontroler musi się przedstawić, okazać odpowiednią legitymację oraz wytłumaczyć powód wizyty. Prawo wymaga również, by informowali oni kontrolowanych o ich prawach, w tym o możliwości odmowy wpuszczenia do wnętrza domu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]