Ważne ogłoszenie: Największy bank w Polsce wprowadza restrykcje dla pewnych przelewów [20.08.2023]

PKO Bank Polski zawiesza operacje z wybranymi bankami i krajami. Inne instytucje również podążają tą drogą. Z kolei specjaliści podkreślają skuteczność sankcji.

Fot. Kraków w Pigułce

Z ostatnich wiadomości, PKO BP wprowadził ograniczenia dla przelewów, zarówno przychodzących, jak i wychodzących, dotyczących relacji z bankami z Rosji i Białorusi. Szczegółowy spis tych banków dostępny jest na oficjalnej stronie banku.

Ten ruch jest reakcją na naciski międzynarodowe i wprowadzone sankcje, które zmuszają światowe instytucje finansowe do działań ostrożnościowych.

PKO BP ostrzega także przed możliwościami problemów z transakcjami związanych z bankami w Rosji, Białorusi oraz na Ukrainie. Wskazuje to na rygorystyczniejszą kontrolę, co może skutkować opóźnieniami lub nawet odrzutem przelewów przez banki zagraniczne.

Informacja od PKO BP

Bank podał kluczowe informacje dotyczące nowych regulacji:

  • Zablokowano przelewy we wszystkich walutach do wybranych banków rosyjskich i białoruskich z uwagi na sankcje.
  • Może być trudniej realizować płatności do innych banków w Rosji, Białorusi i na Ukrainie z powodu dodatkowych kontroli lub interwencji banków zagranicznych.
  • Nie są przetwarzane przelewy w walucie RUB z innych banków.

Nie jest to wyłączna decyzja PKO BP. Grupa BPS ograniczyła przelewy już w listopadzie poprzedniego roku, podkreślając, że chodzi o płatności za dobra podlegające sankcjom na obszarze Rosji i Białorusi. BNP Paribas również wprowadziło podobne środki w marcu. Z kolei Raiffeisen Bank International z Austrii poszedł dalej, restrykcyjnie podchodząc nie tylko do Rosji, ale także do 12 innych państw sprzymierzonych z nią.

Sankcje wprowadzone

Stany Zjednoczone, UE, Wielka Brytania, Japonia oraz Kanada nałożyły sankcje na rosyjski sektor bankowy. Do sankcji należą:

  • Zakaz transakcji z głównymi bankami rosyjskimi.
  • Zamrażanie majątku tych banków poza granicami Rosji.
  • Zakaz eksportu technologii finansowych do Rosji.
  • Zakaz współpracy z rosyjskim sektorem finansów.

Opinie ekspertów

Analitycy uważają, że sankcje przynoszą spodziewane rezultaty. Mimo to, Rosja nadal handluje i poszukuje nowych partnerów handlowych poza Europą. Jednakże spadek PKB wskazuje na problem. Przewidywania Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówiły o wzroście gospodarczym Rosji o 3%, ale rzeczywistość przyniosła recesję i spadek o 2%. Jest to znaczące obniżenie. Poza tym, Rosja boryka się z największym brakiem pracowników od prawie trzech dekad z powodu konfliktu i wprowadzonych sankcji, co dodatkowo osłabia jej gospodarkę.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]