Szansa na dodatkowe 6000 złotych! Sprawdź, czy należą Ci się te pieniądze [21.08.2023]

Program „Oczko Plus”, znany też jako „Moja Woda”, przyciąga wielu zainteresowanych. Jego celem jest finansowe wspieranie inicjatyw związanych z urządzeniami gromadzącymi wodę deszczową, takimi jak oczka wodne. Wyjaśniamy, jak składać wnioski i co powinny one zawierać.

Fot. Kraków w Pigułce

Jak informacje wskazują, „Program promuje ochronę wodnych zasobów przez poprawę retencji na działkach z domami jednorodzinnymi oraz poprzez wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, również dzięki tworzeniu zielono-niebieskiej infrastruktury”.

Jakie wydatki można sfinansować i jaka jest kwota wsparcia?

Można dostać dofinansowanie do 80% kwalifikowalnych kosztów projektu, ale nie więcej niż 6 tys. zł. W przeszłości dotacja wynosiła 5 tys. zł. Fundusze można przeznaczyć m.in. na:

  • systemy odprowadzające wodę deszczową z rynien do zbiorników naziemnych czy podziemnych;
  • instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne różnego typu;
  • elementy do wykorzystania zgromadzonej wody do nawadniania czy innych celów;

wszystko w celu właściwego zarządzania wodą opadową lub roztopową na danym terenie.

Warunki uzyskania dofinansowania:

  • Projekt nie może być już dofinansowywany w ramach innych programów związanych z „Moją Wodą” czy innych inicjatyw NFOŚiGW i WFOŚiGW;
  • Fundusze nie mogą być przyznane na działania finansowane z innych publicznych źródeł, przekraczające 100% kwalifikowanych kosztów;
  • Wsparcie jest dostępne tylko dla osób, które nie używają zgromadzonej wody w celach biznesowych zgodnie z unijnym prawem konkurencji;
  • Wszystkie działania muszą być zgodne z polskim prawem, a użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu w Polsce;
  • Projekt musi być utrzymany przez co najmniej 3 lata po jego zakończeniu;
  • Beneficjent musi przechowywać całą dokumentację związaną z projektem przez ten okres.

Środki są ograniczone

W tym roku rząd przeznaczy 130 mln zł na inicjatywy związane z retencją wód opadowych. Minister zaznacza, że program cieszy się ogromną popularnością i w poprzednich edycjach fundusze wyczerpywały się w ciągu dwóch miesięcy. Dlatego warto złożyć wniosek jak najszybciej.

Jak skorzystać z dofinansowania:

Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do odpowiedniego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty oraz dokumentację instalacji. Pamiętajmy o kilku kluczowych zasadach: minimalny koszt kwalifikowanego projektu to 2 tys. zł, a projekty muszą być zakończone do 30 czerwca 2024 r.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]