Zmiany w nowym roku szkolnym. Dla niektórych mniej nauki, dla wszystkich laptopy i nowy przedmiot [21.08.2023]

Model edukacji oparty na czterech dniach nauki w tygodniu, rezygnacji z egzaminów i skupieniu na indywidualnych potrzebach uczniów zostanie wdrożony w pewnych szkołach od nadchodzącego września. Również inne innowacje czekają wszystkie placówki w zbliżającym się roku szkolnym.

Fot. Shutterstock

Wodzisław Śląski zamierza zastosować radykalne zmiany w oświacie, dążąc do bardziej skutecznego rozwijania kompetencji uczniów. Te nowoczesne metody nauczania zostaną wprowadzone w 13 szkołach.

Planowane innowacje obejmują krótszy czas trwania lekcji, skrócony tydzień szkolny oraz porzucenie tradycyjnych form oceny. Zamiast tego, kadra pedagogiczna będzie dostosowywać metody nauczania do konkretnych potrzeb uczniów, mając na uwadze bieżące trudności kadrowe w sektorze edukacji.

„Celem transformacji cyfrowej szkół w Wodzisławiu Śląskim jest modernizacja systemu oświaty w mieście i dostosowanie go do potrzeb kompetencyjnych uczniów w trzeciej dekadzie XXI wynikających z otoczenia technologiami cyfrowymi oraz rozwoju Przemysłu 4.0” – podkreślił Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Czy nowatorskie podejście przyniesie oczekiwane rezultaty? Dowiemy się tego po pełnym wdrożeniu programu. Kompleksowy, 117-stronicowy plan będzie obowiązywać aż do 2026 roku. Możliwe, że po tym czasie inne gminy również zechcą wdrożyć podobne rozwiązania. Ważna jest także jedna kluczowa zmiana wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji.

Zmiany programowe od września

Od 1 września 2023 r. w szkołach średnich zostanie wprowadzony nowy przedmiot, biznes i zarządzanie, który zastąpi aktualne podstawy przedsiębiorczości. Jak podaje Ministerstwo Edukacji, „Nowy, praktyczny wymiar nauczania przedsiębiorczości w szkołach ma pomóc uczniom w nabyciu kluczowych kompetencji, rozwijaniu zdolności liderskich. BiZ oparty będzie na wiedzy specjalistów, doświadczeniu przedsiębiorców i rozwiązaniach z rynków międzynarodowych”.

Jednak to nie koniec nowości. Uczniom czwartych klas zostaną przydzielone laptopy, które będą ich towarzyszyć przez cały okres nauki w szkole podstawowej. Wykonawcy umowy już zostali wybrani. Nauczyciele również otrzymają bony na zakup urządzeń, na kwotę 2 tys. zł. Jeśli zdecydują się na lepsze modele, będą mogli dopłacić z własnych środków. Ministerstw ogłosiło też, że w tym roku pedagodzy będą uprawnieni do premii.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]