Inwestycja w pracowników: rząd oferuje bonus 700 zł dla zatrudnionych [22.08.2023]

Inicjatywa podnoszenia płacy minimalnej, określana mianem „700 plus dla pracujących”, została uwzględniona w planach legislacyjnych rządu. Przewiduje się, że nowe przepisy zaczną obowiązywać początkiem 2024 roku.

Fot. Pixabay

Jak obiecywał rząd, tak uczynił. Propozycja podniesienia płacy minimalnej o 700 zł została umieszczona w planach legislacyjnych.

Oto nowa struktura zarobków w Polsce:

Od 1 lipca obecna płaca minimalna to 3600 zł brutto. W następnym roku przewidziane są dwie podwyżki. Pierwsza, w styczniu, zwiększy minimalne wynagrodzenie do 4270,60 zł, a kolejna, w lipcu, do 4300 zł brutto. Reprezentuje to wzrost o 700 zł w stosunku do płacy minimalnej z 2023 roku.

Zwiększenie dotknie również stawki godzinowej. 1 stycznia będzie ona wynosić 27,7 zł brutto, a od 1 lipca – 28,1 zł brutto.

„Z powodu braku uzgodnienia w Radzie Dialogu Społecznego co do kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej na 2024 r., obowiązkiem Rady Ministrów jest ustalenie tych wartości poprzez rozporządzenie – najpóźniej do 15 września bieżącego roku” – podaje dokument projektu.

Zaproponowane zmiany dotyczą ponad 3 mln ludzi.

Ostrzejsze sankcje w związku z podniesieniem płacy minimalnej:

Wraz z podwyżką płacy minimalnej zwiększają się również grzywny i inne kary. Choć wyższe o kilkadziesiąt złotych grzywny mogą nie robić wielkiego wrażenia, w kodeksie zaplanowano także bardziej surowe sankcje, głównie za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Analiza portalu Naszemiasto.pl pokazuje, że najwyższa grzywna po podniesieniu płacy minimalnej może osiągnąć wartość 33 milionów zł. Jak tłumaczy serwis, najniższa grzywna to co najmniej 10 stawek, a maksymalnie 720 stawek dziennych. Maksymalna dzienna stawka wynosi 400-krotność płacy minimalnej, czyli 48 tys. zł. Zatem, mnożąc 48 tys. zł (najwyższa stawka dzienna) przez 720 stawek, teoretycznie grzywna może wynieść nawet 33 560 400 zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]