Skarbówka nie odpuszcza: jak przygotować się na masowe kontrole? [22.08.2023]

Nowelizacja przepisów ma na celu ułatwienie Urzędom Skarbowym dokładniejszego badania działalności firm i przedsiębiorców bez konieczności fizycznego przeprowadzania kontroli w ich siedzibach. Zmiany te będą miały wpływ także na użytkowników serwisów zakupowych online, takich jak Allegro, OLX czy Vinted.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

W chwili obecnej, inspekcje podatkowe są realizowane wybiórczo. Wszystko zaczyna się od informacji skierowanej do podatnika o nadchodzącej kontroli. Inspektor skarbowy analizuje różnorodne dokumenty firmy, w tym księgi rachunkowe i deklaracje podatkowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzane są również wywiady z pracownikami. Po zakończeniu audytu, inspektor dokonuje oceny zgodności z obowiązującymi przepisami. W przypadku wykrycia nieścisłości, sporządzany jest raport, który może prowadzić do poprawek podatkowych czy kar finansowych. Podatnik ma możliwość zapoznania się z wynikami kontroli oraz przekazania swojego stanowiska. Gdy stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zakresie zobowiązań podatkowych, odpowiednie środki są podejmowane, w tym dochodzenie niewypłaconych podatków i postępowania prawne.

Choć kontrolerzy mają uprawnienia do przeglądania kont bankowych podatników, co ułatwia ich pracę, od przyszłego roku większość podatników zostanie poddana takim audytom.

Wprowadzany jest innowacyjny system, Krajowy System e-Faktur (KSeF), którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w obszarze podatkowym. Uruchomienie systemu jest planowane na 1 lipca 2024 r. i będzie służyło do tworzenia, przechowywania i wysyłania faktur w formie elektronicznej. Ta technologiczna innowacja przyczyni się do skuteczniejszego monitorowania przez instytucje podatkowe, co zminimalizuje możliwość oszustw.

Niemniej jednak, korzystanie z KSeF wiąże się z potrzebą specjalnego software’u. Ewentualne błędy na fakturach mogą prowadzić do sankcji ze strony urzędu skarbowego. Zakłada się rygorystyczne kary za wystawianie faktur poza tym systemem, które mogą osiągać wartość nawet 100% podatku z faktury lub 18,7% całkowitej wartości faktury. Specjaliści wyrażają obawy, że błędy technologiczne mogą prowadzić do nałożenia kar na przedsiębiorców.

Platformy sprzedażowe, takie jak Allegro, Vinted czy OLX, zostaną objęte nowelizacją, wymagającą od sprzedawców przekraczających pewne limity transakcji lub wartości sprzedaży rejestracji i raportowania. Nowa dyrektywa DAC7 zobowiązuje dużych sprzedawców online do rejestracji działalności gospodarczej i odprowadzania odpowiednich podatków. Warto dodać, że drobni sprzedawcy, dokonujący mniej niż 30 transakcji lub o wartości sprzedaży poniżej 2 tys. euro, są zwolnieni z tego obowiązku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]