Nie otrzymałeś pieniędzy z ZUS? 18 tys. świadczeń odebranych [23.08.2023]

Obywatele Ukrainy, którzy tracą legalny status pobytu w Polsce, tracą także prawo do świadczenia wychowawczego od ZUS. Uchodźcy, którzy opuszczają Polskę nawet na jeden dzień, po powrocie muszą dopełnić odpowiednich formalności.

Fot. Kraków w Pigułce

Jeśli obywatel Ukrainy przekracza granicę Polski z powodu wojny, ma prawo do świadczenia wychowawczego, ale musi być to potwierdzone przez Straż Graniczną.

Legalność pobytu zależy od wpisu w rejestrze Straży Granicznej. Jeśli zostanie utracone prawo do pobytu, ZUS unieważnia świadczenie wychowawcze na podstawie tego rejestru. Pomoc państwa dociera tylko do tych, którzy mają na nią prawo.

Po opuszczeniu Polski przez uchodźcę, ZUS wstrzymuje świadczenie wychowawcze. Jeśli wróci on w ciągu 30 dni i będzie to odnotowane przez SG, świadczenie zostanie wznowione.

Są przypadki, gdzie ludzie wracają do Polski w ciągu 30 dni, ale tracą prawo pobytu, ponieważ nie pokazali odpowiednich dokumentów podczas przekraczania granicy. Aby zachować legalny pobyt, trzeba informować Straż Graniczną o zamiarze korzystania z ochrony w Polsce i przedstawiać odpowiedni dokument, czyli diia.pl (cyfrowe pozwolenie na pobyt dla obywateli Ukrainy).

Jeśli ktoś nie dopełni wymaganych formalności, powinien zgłosić się do odpowiedniej placówki Straży Granicznej, poprosić o korektę danych i poinformować ZUS o tej sytuacji.

W przypadku powrotu do Polski przez inny kraj Schengen, procedura jest inna. Trzeba zgłosić się do urzędu gminy, zarejestrować swój wjazd i poprosić o przywrócenie statusu. Komendant Straży Granicznej zaktualizuje dane na podstawie informacji z urzędu gminy, co umożliwi ZUS wznowienie wypłat świadczeń.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]