Ostrzeżenie ZBP: uwaga na nową strategię oszustów w sektorze bankowym [23.08.2023]

Związek Banków Polskich (ZBP) wraz z Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa (FinCERT.pl) i Komendą Główną Policji ostrzegają przed nową falą oszustw dotyczących fałszywych pism podszywających się pod decyzje Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Alarm ten jest kontynuacją komunikatu z 20 października 2020 r.

Fot. Kraków w Pigułce

Kluczowe informacje:

  • Schemat działania oszustów: Przestępcy wysyłają pisma podszywające się pod decyzje Urzędu Patentowego z wezwaniem do wniesienia opłaty. Te fałszywe dokumenty są wzorowane na autentycznych, ale charakteryzują się tym, że podana jest kwota w EURO i wskazany jest rachunek bankowy prowadzony przez bank w Niemczech lub innych państwach strefy euro.
  • Zmiany w schemacie oszustwa: Po interwencji Prezesa Urzędu Patentowego, organów ścigania i banków, które zidentyfikowały wcześniejsze próby oszustwa, wprowadzono mechanizmy przeciwdziałania. W odpowiedzi na to oszuści dokonali pewnych modyfikacji w swojej taktyce.

Jak rozpoznać fałszywe pismo?

  1. Kwota w EURO.
  2. Numer rachunku wskazujący na instytucję poza Polską.

Kilka ważnych zasad:

  • Dokładnie przeczytaj otrzymane pismo.
  • Upewnij się, czy podany jest autentyczny numer rachunku bankowego Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000, prowadzony przez Narodowy Bank Polski O/O Warszawie. Jeśli widzisz inny numer, to prawdopodobnie jest to próba oszustwa.
  • Od grudnia 2021 r., prawdziwe decyzje są oznaczone kodem QR oraz instrukcjami weryfikacji. Możesz potwierdzić autentyczność dokumentu na stronie https://pue.uprp.gov.pl/public/stamp.

W przypadku podejrzeń:

  • Skontaktuj się z bankiem.
  • Zgłoś sprawę Policji lub Prokuraturze.

Ostrzeżenie to jest ważnym przypomnieniem, aby być zawsze czujnym i dokładnie sprawdzać wszelką korespondencję dotyczącą płatności i oficjalnych decyzji.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]