Zdobądź 6000 złotych już dziś! Ogromna popularność rządowego programu [23.08.2023]

„Oczko Plus”: Inicjatywa „Moja Woda” zyskuje na popularności. Dzięki niej można uzyskać wsparcie finansowe na realizację systemów zbierających wodę deszczową, w tym tworzenie oczek wodnych. Coraz więcej osób jest zainteresowanych tą propozycją, a dostępne fundusze szybko się wyczerpują.

Fot. Shutterstock

Jak informuje źródło, głównym celem programu jest zwiększenie zdolności gromadzenia wody na działkach obok domów jednorodzinnych oraz wykorzystywanie tej wody opadowej i z topniejącego śniegu. To wszystko ma być realizowane przez rozwijanie tzw. infrastruktury zielono-niebieskiej.

Jakie wydatki są objęte programem i jakie wsparcie można uzyskać?

Program oferuje zwrot do 80% kwalifikowalnych kosztów inwestycji, ale maksymalnie do 6 tys. zł. Wcześniejsze edycje programu oferowały wsparcie do 5 tys. zł. Można je przeznaczyć m.in. na:

  • Systemy odprowadzania wody deszczowej z rynien i zbiorników;
  • Urządzenia do rozsączania, zbiorniki retencyjne różnego typu;
  • Elementy do nawadniania czy inne sposoby wykorzystania zgromadzonej wody.

Te rozwiązania mają na celu optymalne wykorzystanie wód opadowych na działkach włączonych do programu.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie:

  • Projekt nie może być współfinansowany w ramach innych programów, takich jak „Moja Woda” czy innych inicjatyw NFOŚiGW i WFOŚiGW;
  • Środki nie mogą być przeznaczane na projekty, które już otrzymały inne publiczne finansowanie, przekraczające 100% kwalifikowalnych kosztów;
  • Beneficjent musi spełniać określone kryteria, m.in. instalacje i zgromadzona woda nie mogą być wykorzystywane do celów biznesowych zgodnie z unijnym prawem konkurencji;
  • Wszystkie działania muszą być zgodne z prawem, a używane materiały muszą być dopuszczone do obrotu w Polsce;
  • Projekt musi być utrzymany przez co najmniej 3 lata po jego zakończeniu;
  • Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z projektem.

Budżet programu jest ograniczony

W tym roku rząd przeznaczył 130 mln zł na wsparcie programu retencji wód opadowych. Jak podkreśla minister, projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, a w przeszłości dostępne środki były wyczerpywane w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Dlatego warto złożyć wniosek jak najszybciej, aby uniknąć oczekiwania na kolejne edycje programu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]