Zmiany w emeryturach pomostowych: kto skorzysta z nowych przepisów?

Od 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie nowelizacje dotyczące ustawy o emeryturach pomostowych. Zmiany te mają istotny wpływ na kryteria uprawniające do tego typu świadczeń, co może przynieść korzyści dla wielu pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach.

Fot. Kraków w Pigułce

Kim są uprawnieni do emerytury pomostowej?

Emerytura pomostowa jest świadczeniem przysługującym tym, którzy wykonują lub wykonywali pracę w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia. Obejmuje to zawody narażone na czynniki ryzyka, które z upływem lat mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a także prace wymagające niezwykłej odpowiedzialności i wyjątkowej sprawności psychofizycznej.

Czym różni się nowa ustawa od poprzedniej?

Jednym z głównych punktów nowelizacji jest usunięcie wymogu dotyczącego wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. W praktyce oznacza to, że prawo do wcześniejszej emerytury będzie przysługiwać również tym, którzy rozpoczęli tego typu pracę po 31 grudnia 2008 roku. Ta zmiana jest odpowiedzią na potrzeby młodszych roczników pracowników, którzy do tej pory byli wykluczeni z możliwości uzyskania emerytury pomostowej jedynie z powodu daty rozpoczęcia pracy.

Jakie są prognozy ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że dzięki wprowadzeniu nowych przepisów liczba osób, które skorzystają z emerytury pomostowej, znacząco wzrośnie. W 2024 roku będzie to około 7,3 tysiąca osób, w 2029 roku – 4,0 tysiąca, natomiast w 2033 roku – 4,8 tysiąca. Dla porównania, w czerwcu 2023 roku ZUS wypłacił 40,8 tys. emerytur pomostowych.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych przyniesie ulgę wielu pracownikom wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dzięki zmianom więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszego świadczenia, niezależnie od daty rozpoczęcia pracy. To ważny krok w stronę dostosowywania systemu emerytalnego do zmieniających się realiów rynku pracy w Polsce.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]