Polska skarbówka zaostrza działania – masowe kontrole dla każdego! [25.08.2023]

Przepisy podatkowe są modyfikowane, aby pozwolić Urzędom Skarbowym na dokładniejsze sprawdzanie każdej spółki i przedsiębiorcy, eliminując potrzebę kontroli bezpośrednio w firmie. Osoby korzystające z serwisów takich jak Allegro, OLX czy Vinted również poczują skutki tych zmian.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

W chwili obecnej, kontrole skarbowe są stosowane wybiórczo. Proces ten rozpoczyna się od zawiadomienia podatnika o szczegółach nadchodzącej kontroli. Kontroler skarbowy dokładnie analizuje materiały księgowe podatnika, takie jak księgi, zeznania podatkowe itd. W razie konieczności może odbyć rozmowy z pracownikami firmy. Po przemyślanej analizie, ocenia on zgodność działań podatnika z obowiązującymi normami. W przypadku ujawnienia niespójności, powstaje raport, który może prowadzić do korekt podatkowych lub grzywien. Podatnik ma możliwość przejrzenia wyników kontroli i odniesienia się do nich. Jeśli kontroler stwierdzi, że podatnik nie wywiązał się z obowiązków podatkowych, wówczas podejmuje odpowiednie środki, w tym ściągnięcie zaległych podatków czy podjęcie działań sądowych.

Chociaż kontrolerzy mają uprawnienia do wglądu w konta bankowe podatników, od przyszłego roku niewielu podatników będzie w stanie uniknąć takich działań kontrolnych.

Za chwilę zostanie wprowadzony Krajowy System e-Faktur (KSeF) mający na celu wzmocnienie systemu podatkowego. Wchodzi on w życie 1 lipca 2024 r. i ułatwi tworzenie, przechowywanie oraz wysyłanie faktur w formie elektronicznej. Jest to narzędzie, które będzie sprzyjać dokładniejszej analizie przez organy podatkowe, co zminimalizuje możliwość oszustw.

Jednakże, korzystanie z KSeF będzie wymagać specyficznych narzędzi IT, a każda niespójność na fakturze będzie podlegać sankcjom. Oczekuje się rygorystycznych kar za wystawienie faktury poza tym systemem, które mogą sięgnąć nawet do 100% wartości podatku z faktury.

Serwisy zakupowe online, takie jak Allegro, Vinted czy OLX, będą musiały dostosować się do nowych wymogów prawnych dotyczących rejestracji i monitorowania sprzedawców, którzy przekraczają ustalony limit transakcji lub wartości sprzedaży. Zgodnie z dyrektywą DAC7, osoby prowadzące sprzedaż online w dużych ilościach muszą być zarejestrowane i płacić podatki. Oczywiście, doraźna sprzedaż jest nadal dozwolona, ale istnieją pewne progi – mniej niż 30 transakcji lub łączna wartość sprzedaży poniżej 2 tys. euro – poniżej których sprzedawcy są zwolnieni z obowiązku rejestracji i raportowania.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]