Ważne komunikat od ZUS: chroń się przed kradzieżą tożsamości i utratą środków! [25.08.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina o ważności aktualizacji danych adresowych. Korespondencja wysyłana przez ZUS kierowana jest na ostatni wskazany przez Państwa adres. Jeśli adres jest nieaktualny, może to prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym do naruszenia danych osobowych.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Ryzyko nieaktualnych danych

Jeśli korespondencja trafi do osoby nieuprawnionej z powodu błędnego adresu, stwarza to ryzyko naruszenia Państwa praw i wolności. Może to obejmować ujawnienie wrażliwych informacji, co z kolei może prowadzić do kradzieży tożsamości, nadużyć finansowych, strat materialnych i niematerialnych oraz do naruszenia dobrego imienia.

Obowiązek aktualizacji adresu

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek informować organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym również adresu elektronicznego. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku, korespondencja doręczona na dotychczasowy adres ma skutek prawny, co oznacza, że osoba, której dotyczy, ponosi odpowiedzialność za jej treść.

Dane adresowe są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania ZUS. Jeśli adres nie jest aktualny, korespondencja wysłana na stary adres będzie uznana za skutecznie doręczoną. Tym samym wszystkie skutki prawne doręczenia obciążą adresata.

Osoby posiadające płatnika składek

Jeżeli jesteście Państwo pod opieką płatnika składek, jak np. pracodawcy, zmiany danych zgłaszacie bezpośrednio do niego, a nie do ZUS. Płatnik odpowiada wtedy za przekazanie tych informacji do Zakładu.

Pełnomocnicy i przedstawiciele

Jeśli upoważniliście Państwo kogoś do reprezentowania Was w sprawach z ZUS, ta osoba także ma obowiązek informowania ZUS o każdej zmianie adresu, w tym adresu elektronicznego.

Podsumowanie

ZUS podkreśla znaczenie aktualizacji danych adresowych i zachęca do regularnego ich sprawdzania i aktualizowania. Dbanie o swoje dane osobowe to klucz do bezpieczeństwa i ochrony przed niechcianymi konsekwencjami. Zachowajcie czujność i dbajcie o swoją prywatność.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]