Co zrobić ze znalezionymi pieniędzmi? Czy mogę je zatrzymać? Oto, co mówi Prawo

Znalezienie pieniędzy czy jakiegokolwiek innego przedmiotu w miejscu publicznym może być niespodzianką, ale i powodem do zastanowienia: co z tym zrobić? Czy można je zatrzymać, czy też należy je oddać? Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, odpowiedź jest jednoznaczna: znalezioną rzecz należy zwrócić jej właścicielowi lub przekazać do Biura Rzeczy Znalezionych lub najbliższej jednostki Policji.

Fot. Pixabay

Odpowiedzialność Karną

Zatrzymanie znalezionej rzeczy naraża osobę na odpowiedzialność karną. W Polsce jest to uregulowane w różny sposób, w zależności od miejsca, w którym rzecz została znaleziona, oraz jej rodzaju.

Procedury w Budynkach Publicznych i Środkach Transportu

Jeżeli znalezioną rzecz odkryto w budynku publicznym, jak urząd, dworzec kolejowy, czy też w środku transportu publicznego, należy ją oddać zarządcy tego obiektu. Po trzech dniach zarządca ma obowiązek przekazać znalezisko do Biura Rzeczy Znalezionych, chyba że w tym czasie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Wyjątek: Znalezione Pieniądze o Niewielkiej Wartości

W Polsce uregulowano również sytuację, w której znalezionym przedmiotem są pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, czy rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić właściciela, powinniśmy niezwłocznie oddać znalezisko właściwemu staroście. Istnieje jednak wyjątek: jeżeli znaleziona kwota nie przekracza 100 zł, wówczas można ją zatrzymać.

W przypadku znalezienia jakiejkolwiek rzeczy w miejscu publicznym, w tym pieniędzy, najbezpieczniej jest zawsze postąpić zgodnie z obowiązującym prawem i zwrócić znalezisko właścicielowi lub odpowiednim instytucjom. Działanie wbrew prawu naraża nas na konsekwencje prawne, ale przede wszystkim jest nieetyczne. Jeżeli jednak znalezioną sumą są pieniądze o wartości nieprzekraczającej 100 zł, prawo dopuszcza możliwość ich zatrzymania.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]