Pacjenci zmuszeni do biegania po aptekach? Ogromne zmiany od 1 listopada

Od 1 listopada mają wejść ogromne zmiany w lekach recepturowych. Jak przyznaje samo ministerstwo, pacjenci będą musieli poszukać tańszych odpowiedników.

Fot. Pixabay

Nabywając lek recepturowy sporządzony z surowców nabytych przez aptekę po cenie nabycia wyższej niż limit finansowania, oprócz odpłatności ryczałtowej, pacjent dopłaca różnicę w wysokości różnicy między ceną nabycia surowców farmaceutycznych służących do sporządzenia leku recepturowego a wysokością limitu finansowania danych surowców farmaceutycznych” – wskazano w art. 6 ust. 8b.

Ponadto resort ograniczy też wysokość marży na leki recepturowe. Zdaniem MZ dotychczasowa refundacja nie zostanie przeniesiona na płatnika, a zmiany obciążą pacjentów tylko w niewielkim stopniu.

Ministerstwo cytowane przez Wirtualną Polskę twierdzi, że nowelizacja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania na leki recepturowe. Dodaje, że pacjent nie będzie realizował recepty w aptece, która zawyży ceny surowców, bo w obliczu wysokiej dopłaty będzie szukał tańszej alternatywy.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]