Niewiarygodne metody oszustów: Związek Banków Polskich apeluje o ostrożność [01.09.2023]

Związek Banków Polskich (ZBP) wraz z Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP (FinCERT.pl) i Komendą Główną Policji alarmują przed kolejną falą oszustw. Dotyczy ona fałszywych pism podszywających się pod decyzje Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. Kraków w Pigułce

Główne punkty ostrzeżenia:

 • Pojawienie się fałszywych decyzji podszywających się pod decyzje Prezesa Urzędu Patentowego.
 • Oszuści żądają opłat w walucie EURO, wskazując rachunki bankowe prowadzone poza granicami Polski, w tym w Republice Federalnej Niemiec.
 • Współpraca Prezesa Urzędu Patentowego z organami ścigania i bankami, które wprowadziły mechanizmy przeciwdziałania temu rodzajowi oszustw.

Jak rozpoznać fałszywą decyzję:

 1. Kwoty związane z udzieleniem ochrony określone są w EURO.
 2. Rachunek bankowy do uiszczenia opłaty wskazuje na instytucję poza Polską.
 3. Właściwy numer rachunku Urzędu Patentowego to 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000, prowadzony przez Narodowy Bank Polski O/O Warszawie.
 4. Autentyczność decyzji można weryfikować za pomocą kodu QR i specjalnej strony weryfikacyjnej udostępnionej przez Urząd Patentowy.

Zalecenia:

 • Przeczytaj uważnie otrzymaną korespondencję.
 • Sprawdź numer rachunku bankowego w treści decyzji.
 • Weryfikuj autentyczność korespondencji za pomocą kodu QR.
 • W razie podejrzeń o oszustwo skontaktuj się z bankiem oraz zgłoś sprawę Policji lub Prokuraturze.

Aby dowiedzieć się więcej oraz zweryfikować szczegóły, można odwiedzić oficjalną stronę Urzędu Patentowego oraz Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP.

Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności i reagowaniu w przypadku podejrzeń o nieprawidłowości w otrzymanej korespondencji. Bezpieczeństwo w sieci zależy od nas wszystkich.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]