Zmagasz się z tymi chorobami? Uważaj, dla Ciebie legionella jest szczególnie niebezpieczna

Eksperci wyjaśniają, że dla większości zdrowych ludzi legionella nie jest niebezpieczna, jednak powinny być uważne osoby obciążone pewnymi chorobami

Fot. Pixabay

Od dnia 17 sierpnia, Polska zmaga się z dużą ilością zakażeń bakterią Legionella pneumophila. Na Podkarpaciu na chorobę Legionellozę zmarło do tej pory już 19 osób, a wszystkie z nich miały choroby współistniejące. Cały czas prowadzone są działania przeciwepidemiczne oraz dochodzenie mające na celu ustalenie źródła zakażenia. Eksperci wyjaśniają, że nie można się zarazić spożywając skażoną bakterią wodę ani od drugiej osoby, a wdychaniem skażonego aerozolu.

Do zakażenia może jednak dojść przez zachłyśnięcie się wodą, w której obecne są bakterie. Objawy choroby legionistów mogą przypominać ciężkie zapalenie płuc. Zakażenie może przybrać także postać gorączki Pontiac (o łagodnym przebiegu, z objawami grypopodobnymi). Ważnym jest, że nie każdy kto miał kontakt z bakterią, zachoruje. Szacuje się, że nawet u 90 proc. dorosłych osób obecne są we krwi przeciwciała świadczące o wcześniejszym kontakcie z patogenem (mogło ono przebiegać pod postacią gorączki Pontiac, której objawy przypominają grypę lub przeziębienie).

Niektóre osoby natomiast znajdują się w grupie ryzyka, a są nimi osoby:

  • w wieku powyżej 50. roku życia, szczególnie mężczyźni (uważa się, że mężczyźni chorują trzy razy częściej niż kobiety);
  • zmagające się z innymi chorobami (szczególnie z cukrzycą, niewydolnością nerek lub przewlekłymi chorobami płuc);
  • z niedoborami odporności (np. zakażone wirusem HIV, z chorobą nowotworową, po przeszczepach);
  • palące papierosy (obecnie lub byli palacze);
  • nadużywające alkoholu;
  • podróżujące;
  • długo przebywające w środowisku, w którym obecny jest aerozol wodny (np. myjnia samochodowa);
  • osoby przebywające w budynkach zamieszkania zbiorowego (do takich zalicza się np. hotele, akademiki czy domy opieki);
  • osoby przebywające w szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej, szczególnie pacjenci w stanie głębokiej immunosupresji.

Śmiertelność w chorobie legionistów waha się od 5 do 80 procent, gdyż jest to zależne od wieku chorego, występujących chorób oraz czasu włączenia leczenia. Legionellozy nie da się rozpoznać na podstawie objawów klinicznych (do których należą gorączka, osłabienie, zmęczenie, bóle głowy i mięśni, biegunka lub suchy kaszel). Konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych w celu wykrycia zakażenia. Osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie lub kontakt z bakterią Legionella oraz u których pojawiły się niepokojące objawy, powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza rodzinnego.

Źródło: Interia

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]