Oświadczenie PKO BP: Anulacja części przelewów

W świetle obowiązujących międzynarodowych przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Bank PKO BP zwraca uwagę swoich klientów na konieczność podawania pełnych danych odbiorcy przy zlecaniu przelewów międzynarodowych. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na ten temat.

Fot. Pixabay

Zwróć Uwagę na Szczegóły

Podczas realizowania przelewów zagranicznych, zwłaszcza do krajów takich jak Kanada czy Australia, bank zwraca uwagę na szczególną potrzebę podania kompletnych danych odbiorcy. Wpłacającym należy się upewnić, że podali wszystkie niezbędne informacje, takie jak:

  • Nazwisko lub nazwa firmy odbiorcy
  • Adres odbiorcy: ulica, miasto, stan/prowincja
  • Kod pocztowy
  • Kraj

Konsekwencje Niepełnych Danych

W przypadku zlecania przelewów z niekompletnymi danymi, transakcja może nie zostać zrealizowana. Skutkuje to automatycznym zwrotem środków na konto nadawcy. Należy jednak zwrócić uwagę, że taka sytuacja wiąże się z dodatkowymi opłatami za zwrot, które zostaną obciążone konto klienta.

Działania na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego

Przestrzeganie tych zasad jest nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami, ale również służy zabezpieczeniu globalnego systemu finansowego przed nielegalnymi praktykami. Bank PKO BP, działając w ramach międzynarodowej społeczności finansowej, aktywnie uczestniczy w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zachęta do Współpracy

Bank PKO BP zachęca swoich klientów do współpracy w tym zakresie, podkreślając, że pełne i prawidłowe wypełnienie danych odbiorcy jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także gwarancją sprawnego i bezpiecznego procesu transakcyjnego.

Przypominamy, że dokładność i staranność przy zlecaniu przelewów międzynarodowych są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i zgodności z międzynarodowymi standardami. Zalecamy klientom PKO BP zwrócenie szczególnej uwagi na te aspekty, unikając tym samym niepotrzebnych opłat i opóźnień.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]