System „bezjedynkowy” wprowadzony od września

Wiele szkół wprowadziło system „bezjedynkowy”. Na czym się opiera i czy można w tym przypadku nie zdać?

Fot. Pixabay

Wiele szkół zdecydowało się na wprowadzenie systemu „bezjedynkowego”. Oznacza to, że uczeń nie może dostać jedynki np. ze sprawdzianu.

Prekursorem było VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, które wprowadziło to rozwiązanie w 2021 roku. W tym roku kolejne szkoły, już nie tylko licea, ale również podstawówki, przekonują się do tego pomysłu.

System ocen bez jedynek. Jak oceniani są uczniowie?

System ocen w systemie „bezjedynkowym” w większości obejmuje oceny 2-6. Jeżeli uczniowi wypada „1” wpisuje się odpowiednią adnotację do dziennika lub po prostu znak „X”, który nie jest brany pod uwagę przy ocenianiu końcowym. Znak ten jest równoznaczny ze sformułowaniem „do poprawy” lub „do nauczenia”. Uczeń sam wybiera termin w którym będzie mógł poprawić ocenę. Dzięki temu, przy nawale sprawdzianów, uczeń może odłożyć jeden na później i zdać dwa na lepszą ocenę, a potem trzeci poprawić niż skupiać się na wszystkich i dostać gorszą ocenę.

System jest całkowicie zgodny z prawem. Prawo precyzuje jedynie, że ocena śródroczna i końcowa musi zawierać liczby. W związku z tym uczniowie, którzy nie opanują materiału, nawet i bez jedynek mogą być nieklasyfikowani.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]