Rząd dokręca śrubę. Chcą zwiększyć wiek od jakiego dostępne będą papierosy [08.09.2023]

Polska planuje wzmocnić środki przeciwko paleniu papierosów. Rozpatruje się opcje zwiększenia minimalnego wieku do zakupu produktów tytoniowych, wprowadzenie jednolitych opakowań, a także potencjalne restrykcje w obszarze sprzedaży.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Parlamentarzysta Wojciech Król zainicjował interpelację, zapytując o zakres konsumpcji tytoniu oraz o alternatywne zamienniki, które są używane głównie przez młodych ludzi.

Reakcją na to pismo było oświadczenie Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Resort podkreśla, że istnieje pilna potrzeba działań interwencyjnych. Niemniej jednak, jak zaznacza urzędnik, pojawiają się nowe przeszkody, które komplikują tę batalię, wśród nich e-papierosy.

W opinii Ministerstwa Zdrowia właściwym kierunkiem będzie podjęcie ewentualnej dyskusji nad możliwością wprowadzenia zakazu stosowania aromatów charakterystycznych we wszystkich rodzajach wyrobów nikotynowych, w tym w płynach do elektronicznych papierosów oraz ewentualna implementacja innych regulacji międzynarodowych, o jednoznacznie udokumentowanej skuteczności, takich jak: jednolite opakowania, doprecyzowanie przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, tzw. „displacement” wyrobów nikotynowych, czy też propozycja dotycząca zwiększenia wieku od którego będzie możliwy zakup wyrobów tytoniowych – informuje Maciej Miłkowski. Pojawił się pomysł, by papierosy były dostępne od 21 roku życia.

Nie tylko w Europie, ale i na całym świecie wprowadza się surowsze ograniczenia.

Z lipcem 2024 roku, Holandia zaczyna wycofywać papierosy z półek sklepowych. Tytoń będzie można nabyć tylko w określonych punktach, a istnieje szansa, że zakup będzie wymagał specjalnej zgody. Co interesujące, duża liczba sprzedawców z entuzjazmem przyjmuje tę nowość, a niektóre już zaczęły eliminować papierosy z asortymentu. Holandia będzie w Europie prekursorem w obszarze całkowitego zakazu dystrybucji tytoniu, chociaż globalnie taka polityka jest już stosowana od 2004 roku w Bhutanie, gdzie produkcja i handel tytoniem są praktycznie zakazane, z drobnymi wyjątkami.

W Australii także zastosowano surowe regulacje dotyczące produktów tytoniowych, włączając w to jednolite opakowania od 2012 roku oraz znaczące opłaty, co czyni ten kraj jednym z tych, gdzie koszt palenia jest najwyższy, z cenami przekraczającymi 70 zł za paczkę.

Numerkiem krajów, takich jak Islandia, jest rozważenie zaostrzenia ograniczeń wiekowych dla palących. Osoby, które już palą, będą mogły kontynuować, ale młodsze pokolenie wchodzące w wiek dorosły nie będzie miało dostępu do zakupu produktów tytoniowych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]