Straż Miejska będzie przeprowadzać kontrole w domach i mieszkaniach! Posypią się grzywny? [11.09.2023]

Straż Miejska zyska nowe uprawnienia i obowiązki, jak informuje portalsamorządowy.pl. Obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowuje zmiany prawne, które pozwolą strażnikom przeprowadzać inspekcje w domach i mieszkaniach. Czy nastąpi wzrost liczby nałożonych mandatów?

Fot. Kraków w Pigułce

Cała ta sytuacja jest powiązana z koniecznością składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Od stycznia 2021 roku, nowe przepisy nakładają na właścicieli oraz zarządców nieruchomości obowiązek informowania o wykorzystywanych do ogrzewania źródłach energii.

Do tej pory groziła grzywna sięgająca kilku tysięcy złotych za niezłożenie wymaganej deklaracji, ale kontrole były rzadkie i mało osób zostało ukaranych. Teraz jednak planuje się intensyfikację kontroli, z strażnikami miejskimi i gminnymi, którzy będą weryfikować, czy mieszkańcy zastosowali się do nowych regulacji.

Jeżeli złożyłeś już stosowną deklarację lub z jakiegoś powodu nie jesteś objęty tym obowiązkiem, nie masz powodów do niepokoju. Osoby korzystające z centralnej sieci ciepłowniczej nie muszą składać deklaracji. Niemniej jednak, jeżeli używasz niezależnych systemów ogrzewania, na przykład pieca na węgiel lub pompę ciepła, zobowiązany jesteś złożyć odpowiednią deklarację do CEEB.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]