Szansa na dodatkowy dochód miesięczny z ZUS, 1588 zł w zasięgu ręki. Nie czekaj, złóż wniosek do 30 września

ZUS ogłosił, że Polacy mogą otrzymać miesięczne świadczenie w wysokości 1588 zł w ramach renty rodzinnej. Jednak, aby skorzystać z tej możliwości, wniosek o przyznanie renty należy złożyć najpóźniej do 30 września. Oto co warto wiedzieć o rence rodzinnej, kto może z niej skorzystać i jak uniknąć opóźnień w wypłacie tego świadczenia.

Fot. Kraków w Pigułce

Co To Jest Renta Rodzinna?

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS, mające na celu wsparcie rodzin osób, które zmarły, spełniając określone kryteria związane z wcześniejszymi uprawnieniami do emerytury lub renty. Ten dodatkowy strumień dochodu może być kluczowy dla rodzin, które straciły główne źródło utrzymania.

Komu Przysługuje Renta Rodzinna?

Warto zwrócić uwagę, że nie każdy jest uprawniony do skorzystania z renty rodzinnej. Do tego typu świadczeń mają prawo członkowie rodziny osoby zmarłej, która w momencie śmierci:

  • miała ustalone prawo do emerytury lub spełniała warunki do jej uzyskania,
  • była uprawniona do emerytury pomostowej,
  • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Przy ocenie prawa do renty rodzinnej, przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Kto Jest Uprawniony?

Uprawnienia do otrzymania renty rodzinnej obejmują różne kategorie osób, takie jak:

  • Dzieci – włączając dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione do 16 roku życia, lub do 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę.
  • Wnuki i Rodzeństwo – przy warunku, że zostały przyjęte na co najmniej rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.
  • Małżonek – jeśli spełnia określone warunki związane z wiekiem, niezdolnością do pracy, wychowywaniem dzieci lub inne kryteria określone przez ZUS.
  • Rodzice – jeżeli spełniają określone warunki związane z wiekiem, wychowywaniem dzieci lub niezdolnością do pracy, a zmarły wspomagał ich finansowo przed śmiercią.

Jak Złożyć Wniosek?

Aby uniknąć braku wypłaty świadczenia za wrzesień, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie renty rodzinnej do 30 września. Ważne jest, aby dopełnić tej formalności na czas, ponieważ opóźnienie może skutkować brakiem wypłaty świadczenia za bieżący miesiąc.

Podsumowanie

Renta rodzinna jest ważnym świadczeniem, które może znacząco wspomóc finansowo rodziny osób zmarłych, spełniających określone kryteria. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na termin złożenia wniosku, aby móc skorzystać z tego wsparcia. Jeśli Twój bliski zmarł spełniając warunki przyznania renty rodzinnej, sprawdź, czy masz prawo do tego świadczenia i złoż wniosek na czas.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]