Polskie rodziny straciły ogromną kwotę. Eksperci nie mają wątpliwości

500 plus to jedno z najbardziej rozpoznawalnych świadczeń socjalnych w Polsce, wprowadzone przez rząd w odpowiedzi na wyzwania demograficzne i próbę wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci. Jest to program wsparcia dla rodzin, w ramach którego rodzice (lub opiekunowie prawni) otrzymują miesięczne świadczenie w wysokości 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Dla pierwszego dziecka wsparcie to jest przyznawane w zależności od dochodu na członka rodziny.

Fot. Kraków w Pigułce

Pomysł stojący za programem „500 plus” był prosty: zachęcić rodziny do posiadania więcej dzieci i jednocześnie pomóc im w pokrywaniu kosztów związanych z wychowywaniem potomstwa. Wielu ekspertów i obserwatorów uważa, że program przyniósł pozytywne efekty, zwiększając wskaźnik urodzeń i wspierając wiele rodzin w trudniejszej sytuacji finansowej.

Jednakże, jak wynika z raportu Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, przez wiele lat świadczenia z programu „500 plus” nie były waloryzowane, co oznacza, że ich wartość nominalna nie zmieniała się mimo rosnącej inflacji. W praktyce oznacza to, że realna wartość świadczenia maleje z biegiem czasu, ponieważ koszty życia i produkty konsumpcyjne stają się droższe.

Brak regularnej waloryzacji świadczeń prowadzi do sytuacji, w której beneficjenci programu tracą na jego wartości realnej. Teoretycznie, gdyby świadczenia były regularnie waloryzowane w odpowiedzi na zmiany inflacji i wzrost kosztów życia, beneficjenci otrzymaliby o wiele więcej środków. Jak podaje raport CenEA, suma ta mogłaby wynieść aż 31 miliardów złotych.

To jest ważna uwaga dla decydentów politycznych, ponieważ programy socjalne powinny być skonstruowane tak, aby były one adekwatne do realnych potrzeb beneficjentów. Regularna waloryzacja świadczeń gwarantuje, że ich wartość nie eroduje w miarę upływu czasu.

W praktyce, dla wielu rodzin w Polsce program „500 plus” stał się ważnym źródłem wsparcia finansowego, które pomaga w codziennych wydatkach, edukacji dzieci czy w wakacyjnych wyjazdach. Dla niektórych rodzin jest to również kluczowy element budżetu domowego, który zapewnia stabilność finansową.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]