Laptop dla czwartoklasisty: część rodziców ich nie chce. Boją się o ten zapis

Rząd podpisuje kolejne umowy i do uczniów trafiają laptopy. Ma ich być niespełna 400 tys. Część rodziców ma jednak wątpliwości i odmawia przyjęcia laptopa. Wszystko przez kontrowersyjny zapis w umowach.

Fot. Pixabay

Rodzice podpisują dwie rodzaje umów. Jedna, najczęstsza to umowa przekazania laptopa. Sprawi to, że po 5 latach rodzice staną się jego właścicielem. Druga to umowa użyczenia. Wtedy po 5 latach sprzęt należy zwrócić. To, jaka umowa zostanie podpisana zależy głównie od tego, jak szkoła umówi się z rodzicami.

Dominuje jednak pierwszy rodzaj umowy, czyli przekazanie laptopa rodzicom na własność. Znajdują się w niej kontrowersyjne zapisy przez które część rodziców nie ma ochoty na komputery w ogóle. Rząd nie przekazuje bowiem laptopów bez żadnych wymogów, ponieważ obawia się, że mogłoby to skutkować ich sprzedażą. Rodzic podpisuje więc umowę w której zobowiązuje się do:

  • niedokonywania w stosunku do przedmiotu umowy jakichkolwiek czynności rozporządzających, w szczególności zobowiązanie to obejmuje niedokonywanie zbycia przedmiotu umowy, oddanie go w użyczenie, wynajęcie lub przekazanie do użytku osobom trzecim;
  • nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji) dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z ustawy lub identyfikujących przedmiot umowy;
  • okazania w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem przedmiotu umowy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba;
  • uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu ankiet.

Ostatnie dwa zapisy budzą najwięcej kontrowersji. O ile jeszcze samo okazanie na żądanie stanowi pewien rodzaj zabezpieczenia przed zbyciem laptopa, jak rozumieć monitoring i ewaluację? Wiele osób mówi, że to normalne, że rząd chce monitorować, jak zmienia się życie uczniów po otrzymaniu laptopa, inni obawiają się, że będą musieli co miesiąc wypełniać ogrom papierkowej roboty i dlatego nie chcą przyjąć sprzętu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]