Nawet 50 tys. zł kary. Samorządy informują o kolejnych kontrolach

Jeśli nieruchomość leży w rejonie z miejską kanalizacją, właściciel ma obowiązek się do niej podłączyć. Gdy nie ma takiej możliwości, musi on zaopatrzyć się w szambo oraz podpisać kontrakt dotyczący usuwania odpadów. Za brak takiej umowy grozi sankcja finansowa. Ale to nie jedyny obowiązek właściciela.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Kolejnym obowiązkiem jest odpowiednie gospodarowanie wodami deszczowymi i topniejącymi. W skrócie, jeżeli na posesji gromadzi się woda, na przykład z rynien, musi ona być prawidłowo kierowana. Istnieje wiele metod radzenia sobie z tym, w tym oczyszczalnie czy zbiorniki deszczowe. Te wody nie mogą być kierowane do kanalizacji, gdyż mogą powodować takie kłopoty jak zalewanie.

W Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) możemy przeczytać: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Specjaliści ds. kanalizacji przeprowadzają regularne kontrole, aby upewnić się, że woda deszczowa jest właściwie odprowadzana. Trzeba być gotowym na takie inspekcje, zwłaszcza podczas intensywnych opadów. Dodatkowo, inspektorzy mogą sprawdzić postępowanie właściciela w zakresie szamba, jeśli takie posiada. Brak umowy z firmą zajmującą się wywozem odpadów może kosztować właściciela kary do 5 tys. zł. Ostatnio kontrole gmin są nasilone i coraz więcej z nich informuje o pracy kontrolerów i wynikach takich kontroli.

Naruszenie przepisów może prowadzić do wysokich kar, w przypadku sprawy sądowej, może ona wynosić nawet 50 tys. zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]