Komunikat ZUS: Wysłano środki dla Polaków. Upewnij się, czy dotarły na twoje konto!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował wypłatę dodatkowych emerytur dla uprawnionych. W wrześniu 2023 r. beneficjenci, w tym emeryci i renciści, otrzymali łączną sumę około 17,5 mld zł.

Fot. Kraków w Pigułce

ZUS przestrzegał zaplanowanego harmonogramu, dzięki czemu wypłaty odbyły się bez przeszkód i punktualnie.

Większość, czyli około 80% beneficjentów, wybrała opcję przelewu świadczeń, w tym dodatkowej emerytury, na swoje konta bankowe.

Dodatkowe świadczenie przyznawane było tym, którzy na koniec sierpnia posiadali uprawnienia do emerytury, renty lub innych długoterminowych świadczeń z ZUS. Beneficjenci mieli prawo do jednorazowej wypłaty dodatkowej emerytury. W przypadku renty rodzinnej, dodatkowe świadczenie było równo podzielone między uprawnionymi.

Nie otrzymali dodatkowej emerytury ci, których regularne świadczenia zostały zawieszone, na przykład z powodu przekroczenia dopuszczalnego dochodu.

Kwota dodatkowego świadczenia wynosiła 2650 zł brutto dla tych, którzy pobierają regularne świadczenia do 2900 zł brutto. Dla wyższych świadczeń obowiązuje reguła „złotówka za złotówkę”. Ostateczna kwota dodatkowej emerytury musiała wynosić co najmniej 50 zł, co oznacza, że beneficjenci z regularnym świadczeniem do 5500 zł brutto kwalifikowali się do dodatkowej wypłaty.

Z dodatkowego świadczenia odciągana była 9% składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Niemniej jednak, dodatkowa emerytura była wolna od innych opłat, takich jak potrącenia komornicze, i nie była wliczana do dochodu podczas składania wniosków o pomoc społeczną czy świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]